Bản tin nội bộ Quý I/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản tin nội bộ Quý I/2020

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý I năm 2020. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020.

Đọc online: http://online.fliphtml5.com/gkypw/yjol/

Download: Link