BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUÝ II-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUÝ II-2022

Trân trọng gửi tới Quý vị và Thầy cô Bản tin Khoa học Công nghệ Quý II- 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Nội dung Bản tin bao gồm:
1. Khen thưởng thành tích hoạt động KHCN năm học 2021-2022
2. Hội nghị, Hội thảo
3. Đề tài Nghiên cứu Khoa học
4. Nghiệm thu sách chuyên khảo
5. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài
6. Công tác Sở hữu Trí tuệ
7. Cơ hội nghiên cứu
8. Thông tin sự kiện sắp diễn ra
Mỗi trang bản tin ghi lại dấu ấn nỗ lực không ngừng của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong sự chuyển biến theo định hướng Đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sản phẩm nghiên cứu, giá trị nghiên cứu của Thầy cô trong Trường.
Trân trọng kính mời Quý vị và Thầy cô cùng xem
Chi tiết bài viết:
https://online.flippingbook.com/view/411113618/