Bản tin KHCN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Bản tin KHCN

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUÝ II-2022

Trân trọng gửi tới Quý vị và Thầy cô Bản tin Khoa học Công nghệ Quý II- 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Nội dung Bản tin bao gồm: 1. Khen thưởng thành tích hoạt động KHCN năm học 2021-2022 2. Hội nghị,

Bản tin Khoa học Công nghệ quý 1/2022

HÀNH TRÌNH NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN.   Trong nhiều năm qua, với định hướng đầu tư mạnh mẽ cho khoa học công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã gặt hái