Ban Chỉ huy Quân sự Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban Chỉ huy Quân sự Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Ngày 1/3/2023, tại sân vận động Nghĩa Tân, Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 theo Kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy.

Năm 2023, BCH quân sự Trường đảm nhận vị trí cụm trưởng cụm thi đua số 3 thuộc BCH quân sự quận Cầu Giấy, gồm 9 đơn vị: Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh, Công ty TNHH một thành viên phát triển nhà Hà Nội, Công ty Điện lực Cầu Giấy, Sở Công thương Hà Nội và Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy.

Tại lễ ra quân huấn luyện, BCH quân sự các cấp đã tổ chức duyệt đội ngũ, quán triệt Chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện cho các đơn vị dân quân, tự vệ, tạo khí thế sôi nổi, thi đua để hoàn thành các mục tiêu huấn luyện năm 2023.Lực lượng tự vệ Trường Đại học Ngoại ngữ đã tập hợp đủ quân số, tổ chức trưng bày giáo án, giáo cụ huấn luyện theo yêu cầu của các cấp chỉ huy.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, năm 2023, BCH quân sự Trường chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, tổ chức hội thao quốc phòng của cụm thi đua số 3, hoàn thành đúng hạn và đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ.

BCH QS Trường