(Video) 10 sự kiện và thành tựu nổi bật của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Video) 10 sự kiện và thành tựu nổi bật của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2019

Hãy cùng nhìn lại 1 năm đầy thành công của ULIS nhé!