TUẦN 11, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 11, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020

THỨ HAI, 07/9/2020

 

8:00, tại ĐHQGHN Hòa Lạc(cả ngày)

Hiệu trưởng họp về Chương trình sách giáo khoa phổ thông.

10:00 – 11:30, P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai công tác số hóa học liệu bậc đại học và sau đại học.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên P.ĐT, Trưởng Khoa SĐH; các ông/bà: Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL) và cán bộ chuyên trách; Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

14:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tiếp đoàn thanh tra tuyến sinh ĐHCQ năm học 2020 của Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT).

18:00 – 19:30, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ khai giảng chương trình đào tạo đại học văn bằng 2 ngành tiếng Anh hệ VLVH khóa QH.2020.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.KHTC, P.TTPC, TT.CNTT-TT&HL; Ban chủ nhiệm Khoa ĐTBD và cán bộ phụ trách các lớp VLVH tại A2.

20:30 – 22:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 08/9/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi chia sẻ truyền thông tuyển sinh của khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Đại diện BCN và chuyên viên chuyên trách của Khoa ĐĐT&BDNN; toàn thể Khoa SĐH.

Mời Phó Bí thư Đoàn thanh niên tham dự.

10:00-11:30 tại Phòng họp Khoa NNVHCNNTA

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa NN&VH CNNTA về xây dựng các môn học mới.

Thành phần tham dự: bà Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); BCN, Tổ trưởng, tổ phó các bộ môn của Khoa NN&VH CNNTA.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 3 (Webinar 1).

Nội dung:

–          Review sách: Nhà lãnh đạo 360 độ của John C.Maxwell (BCV: Lê Thị Huyền Trang – TT.ĐBCL)

–          Công tác tuyển sinh đại học năm 2020 – Cơ hội và thách thức (BCV: Nguyễn Việt Hùng – P.ĐT).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS, BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp về công tác tổ chức hội thảo UCIT2020.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN và khách mời.

15:00 , tại Trường ĐH kỹ thuật Hậu cần CAND

PHT. Nguyễn Xuân Long dự lễ trao bằng cử nhân văn bằng 2 hệ VLVH cho 34 cán bộ giáo viên Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND.

Thành phần tham dự: các ông: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC) và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách khoa ĐT&BDNN.

THỨ TƯ, 09/9/2020

 

8:00 – 10:45, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu tham họp giao ban Qúy III.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Trang phục: áo tím ULIS (để phục vụ truyền thông tuyển sinh)

10:45 – 11:45, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự Lễ ký biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Đoàn thanh niên và P.CT&CTHSSV; Đoàn thanh niên với Phòng Quản trị và TT.PTNL.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNN, ĐHQGHN; toàn thể cán bộ Phòng CT&CTHSSV, TT.PTNL, Thường vụ Đoàn trường; đại diện lãnh đạo và các tổ trưởng chuyên môn Phòng Quản trị.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban chỉ huy và đội PCCC Nhà trường.

Thành phần tham dự: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.QT); Cù Thanh Nghị (P.TCCB); Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV); Lê Văn Tuyển (P.KHTC); Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL); Nguyễn Thành Công (P.TTPC); Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN).

14:00 – 16:30, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với các khoa NN&VH Trung Quốc, NN&VH Hàn Quốc, NN&VH Nhật Bản về việc xây dựng và triển khai các môn học mới.

Thành phần tham dự: bà Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); đại diện BCN Khoa SPTA; ông Đỗ Minh Hoàng, tổ trưởng tổ Biên phiên dịch khoa SPTA; Trưởng khoa và Tổ trưởng tổ Biên phiên dich các khoa NN&VH Nhật, Hàn, Trung.

THỨ NĂM, 10/9/2020

 

8:30 – 11:30, tại UBND huyện Ba Vì

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Hội nghị tổng kết và triển khai năm học 2020-2021 chương trình hợp tác với địa phương tại 20 Trường THCS huyện Ba Vì.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN); Khoa ĐT&BDNN; đại diện giảng viên và sinh viên tham gia chương trình thực địa tại Ba Vì.

14:30 – 15:00, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông tiếp đoàn viện Đảm bảo Chất lượng về kiểm tra kỹ thuật, công tác chuẩn bị đánh giá ngoài CTĐT NN Ả Rập.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT); cán bộ TT.ĐBCL.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 3 (Webinar 2).

Nội dung:

–          10 nguyên tắc trở thành nhân tài của Bill Gate (BCV: Phạm Đình Lượng – P.QT)

–          Tự do tài chính”, “Fin hay” – một vài chia sẻ (BCV: Lê Văn Tuyển – P.KHTC)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS, BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30 tại P.406, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình của Khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: các thành viên theo Quyết định số 710/QĐ-ĐHNH ngày 23 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng.

THỨ SÁU, 11/9/2020

 

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban giám sát nhiệm vụ Đề án NNQG năm 2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN; Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH); Lê Khánh Trang (P.KHTC); Nguyễn Thành Công (P.TTPC).

THỨ BẢY, 12/9/2020

 

Từ 21:00 ngày 12/9/2020 đến 21:00 ngày 13/9/2020, tại Homies B3

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 “24 giờ sát cánh cùng các tân sinh viên ULIS”.

Thành phần tham dự: Trưởng các khoa đào tạo ĐHCQ và Bộ môn NN&VH Ả rập; Ban truyền thông TSĐH; các đại sứ sinh viên được lựa chọn.