TUẦN 02 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 02 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018

THỨ HAI, 20/8/2018  
8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 –11:30 tại P. 302, A1 Hiệu trưởng dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Tổ chức Cán bộ.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng Tổ chức Cán bộ.
10:00 –11:30 tại P. 301, A3 PHT Lâm Quang Đông dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Trung tâm NCGDNN, Ngôn ngữ và Quốc tế học.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Trung tâm NCGDNN, Ngôn ngữ và Quốc tế học.
14:30 –16:00 tại P.516, B2 PHT Ngô Minh Thủy dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH CNNTA.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Khoa NN&VH CNNTA.
14:30 –16:00 tại P. 410, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Trung tâm CNTT-TT&HL.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Trung tâm CNTT-TT&HL.
THỨ BA, 21/8/2018  
8:00 –10:00 tại P.410, A1 Hiệu trưởng dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Khoa ĐT&BDNN.
9:30 –11:30 tại P.509, A1 PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Nhật Bản.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Khoa NN&VH Nhật Bản.
10:00 –11:30 tại P.311, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Khoa học Công nghệ và Tạp chí nghiên cứu nước ngoài.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng KHCN và Tạp chí nghiên cứu nước ngoài.
14:00 –15:30 tại P. 604, A1 PHT Lâm Quang Đông dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Trung tâm Khảo thí.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Trung tâm Khảo thí.
14:00 –15:30 tại P. 508, A1 PHT Ngô Minh Thủy dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Bộ môn NN&VH Việt Nam.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Bộ môn NN&VH Việt Nam.
15:30 –17:00 tại P. 301, A1 Các Phó Hiệu trưởng họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2018- 2019.Thành phần tham dự: Ban tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2018- 2019 theo QĐ số 1462/QĐ-ĐHNN ngày 26/7/2018 của Hiệu trưởng (PHT Nguyễn Xuân Long, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông, các ông, bà: Vũ Tiến Thịnh, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Văn Hải, Lê Thị Khánh Trang, Phạm Đức Trung, Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Hải Yến).
THỨ TƯ, 22/8/2018  
8:00 tại P.901, ĐHQGHN PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ĐHQGHN.Thành phần tham dự: BCH Công đoàn Trường; đại diện Công đoàn các đơn vị, cá nhân được khen thưởng hoạt động Công đoàn các cấp theo QĐ số 1314/QĐ-TLĐ, QĐ số 205/QĐ-CĐN ngày 18/7/2018.
8:00 –10:00 tại P.401, A1 PHT Ngô Minh Thủy dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Hợp tác và Phát triển.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng Hợp tác và Phát triển.
8:00 –9:30 tại P.501, A1 PHT Lâm Quang Đông dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Thanh tra và Pháp chế.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng Thanh tra và Pháp chế.
8:00 –10:00 tại P.509, A1 Hiệu trưởng dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Quản trị.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng Quản trị.
9:30 –11:30 tại P.510, B2 PHT Lâm Quang Đông dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Trung Quốc.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Khoa NN&VH Trung Quốc.
10:00 –11:00 tại P.201, A1 Hiệu trưởng làm việc với Trường Đại học Kookmin, Hàn Quốc về việc hợp tác giữa hai Trường.Thành phần tham dự: Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển, Trưởng Khoa NN&VH Hàn Quốc, Trưởng phòng CT&CTHSSV, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL.
14:00 –15:30 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Hành chính Tổng hợp.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng HCTH.
14:00 –16:00 tại P.Hội thảo, Khoa Pháp PHT Ngô Minh Thủy dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Pháp.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Khoa NN&VH Pháp.
14:00 –15:30 tại P.101, A3 PHT Lâm Quang Đông dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa Sau đại học.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Khoa Sau đại học.
THỨ NĂM, 23/8/2018  
8:00 –11:00 tại P.410, A1 PHT Lâm Quang Đông dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Đức.Thành phần tham dự:  Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Khoa NN&VH Đức.
8:30 –11:00 tại P. Sài Gòn, Sunwah PHT Ngô Minh Thủy dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Trung tâm Phát triển nguồn lực.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Trung tâm PTNL.
14:00 –16:00 tại P.203, A1 PHT Ngô Minh Thủy dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Kế hoạch Tài chính.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng Kế hoạch Tài chính.
14:00 –16:00 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Chính trị và Công tác HSSV.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng CT&CTHSSV.
THỨ SÁU, 24/8/2018  
8:30 –11:00 tại P.505, B2 PHT Lâm Quang Đông dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Nga.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Khoa NN&VH Nga.
9:00 –11:30 tại P.406, A1 PHT Ngô Minh Thủy dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Bộ môn NN&VH Ả Rập.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Bộ môn NN&VH Ả Rập.
10:00 –11:00 tại P.509, A1 PHT Nguyễn Xuân Long dự Bế giảng lớp tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên thành phố Gumi, Hàn Quốc.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc, giáo viên phụ trách và SV tham gia khóa học.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. 9:00-11:00 ngày 20/8/2018 tại P.303, B3: Tập huấn sử dụng trang thiết bị dịch cho giáo viên dạy dịch các Khoa đào tạo. Thành phần: Giám đốc Trung tâm ĐBCL, giáo viên dạy dịch các Khoa đào tạo quan tâm.
  2. Phòng CT&CTHSSV (đầu mối) phối hợp với các khoa đào tạo ĐHCQ thực hiện công văn số 2604/ĐHQGHN-ĐT ngày 07/8/2018 về thông báo chương trình Hội nghị thủ lĩnh sinh viên tại Trường Đại học Quản lý Singapore năm 2018, hạn nộp hồ sơ trước ngày 20/8/2018
  3. Phòng HTPT (đầu mối) phối hợp với P.KHCN, các khoa ĐT thực hiện công văn số 2679/ĐHQGHN-HTPT về tham dự Hội thảo Quốc tế tại Trường Đại học TH Kim Nhật Thành, hạn nộp danh sách và tiêu đề của bài phát biểu gửi về ĐHQGHN (qua Ban HTPT trước ngày 20/8/2018); thực hiện CV số 3365/BGDĐT-HTQT ngày 08/8/2018 về báo cáo tình hình hợp tác với Liên bang Nga, hạn nộp báo cáo trước ngày 24/8/2018.
  4. Ngày 23/8-24/8/2018 tại Cà Mau: Hiệu trưởng dự Hội nghị giao ban 2 Đại học Quốc gia.