Thông tin về các đơn vị đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin về các đơn vị đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ

Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường trong các đợt tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu về các đơn vị đào tạo nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất cho các thí sinh trong quá trình lựa chọn định hướng của mình:

Đào tạo Đại học

1.Khoa Sư phạm tiếng Anh

2017-02-28_10-54-37

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

2. Khoa tiếng Anh

2017-02-28_10-54-37b

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

3. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh

2017-02-28_10-54-37c

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

4. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

2017-02-28_10-53-33

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

Download bản giới thiệu chi tiết.

5. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

2017-02-28_10-54-05

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

6. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

2017-02-28_10-52-42

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

7. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

2017-02-28_10-54-21

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

8. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

2017-02-28_10-53-17

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

9. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

2017-02-28_10-53-48

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

10. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập

2017-02-28_10-52-27

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

11. Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ

2017-02-28_10-54-37d

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

Đào tạo sau đại học

12. Khoa Sau Đại học

2017-02-28_10-51-18

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

Đào tạo THPT

13. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

2017-02-28_10-50-34

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

Các Bộ môn Đào tạo

14. Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học

2017-02-28_10-54-37e

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

15. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

2017-02-28_10-54-37f

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

16. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY.