Thông báo về Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần 1

Kính gửi các thầy cô thông báo số 1 về Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (dự kiến tổ chức vào ngày 30/6).