Thông báo Tuyển sinh và thông báo Thi thử kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên Ngoại ngữ 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội