Thông báo tuyển sinh Chương trình Du học chuyển tiếp tại nước ngoài năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội