Khoa học công nghệ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Khoa học công nghệ

Nhiều kinh nghiệm giá trị được chia sẻ tại tọa đàm “Công bố quốc tế và sử dụng tạp chí trong giảng dạy và nghiên cứu”

Ngày 31/1/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công bố quốc tế và sử dụng tạp chí trong giảng dạy và nghiên cứu” cho cán bộ, giảng viên, học viên cao