hội thảo quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hội thảo quốc tế

Thông báo về Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Hán Khu vực Văn hóa Chữ Hán” lần thứ 3: Kế thừa trong hội nhập

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “GIẢNG DẠY TIẾNG HÁN KHU VỰC VĂN HÓA CHỮ HÁN” LẦN THỨ 3 ____KẾ THỪA TRONG HỘI NHẬP Từ ngày 7-8/12/2018, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Hán Khu vực Văn hóa Chữ Hán” lần thứ

Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo quốc tế

Phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn” vào ngày 17 tháng 11 năm 2018.

Hội thảo Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Giảng dạy và đào tạo tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp trong bối cảnh đa ngôn ngữ

Ngày 13/11/2017, Trường đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Pháp ngữ châu Á-Thái Bình Dương (CREFAP/OIF) đã tổ chức khai mạc Hội thảo Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với chủ

Hội thảo quốc tế “Giảng dạy tiếng Nhật và Nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam – Những khả năng hợp tác để đào tạo nguồn nhân lực”

Ngày 10/11/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với công ty Benesse và Learn’s đã tổ chức hội thảo quốc tế “Giảng dạy tiếng Nhật và Nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam – Những khả năng