hội thảo quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hội thảo quốc tế

Thông báo về Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Hán Khu vực Văn hóa Chữ Hán” lần thứ 3: Kế thừa trong hội nhập

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “GIẢNG DẠY TIẾNG HÁN KHU VỰC VĂN HÓA CHỮ HÁN” LẦN THỨ 3 ____KẾ THỪA TRONG HỘI NHẬP Từ ngày 7-8/12/2018, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Hán Khu vực Văn hóa Chữ Hán” lần thứ

Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo quốc tế

Phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn” vào ngày 17 tháng 11 năm 2018.