học thuật – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: học thuật

[Giới thiệu] CLB Tiếng Hàn

Giới thiệu về Câu lạc bộ Tiếng Hàn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. CLB Tiếng Hàn là CLB học thuật dành cho tất cả các bạn có niềm yêu thích với tiếng Hàn, không chỉ là môi

[Giới thiệu] CLB Tiếng Pháp

Giới thiệu về Câu lạc bộ Tiếng Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhắc đến các CLB học thuật về tiếng Pháp thì không thể không nhắc đến CLB Tiếng Pháp Espace Francophone (viết tắt là EF).

[Giới thiệu] CLB Tiếng Trung

Giới thiệu về Câu lạc bộ Tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. 汉语社 – 让我们成为你的翅膀! Xin chào, là chúng mình #Hanyushe – CLB Tiếng Trung ULIS đây! Lên Đại học, các bạn sợ nhất là gì?