Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội