Hội thảo khoa học quốc tế: Giao lưu văn hoá Việt – Pháp tại ĐHSPHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc tế: Giao lưu văn hoá Việt – Pháp tại ĐHSPHN

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Giao lưu văn hoá Việt – Pháp” tại Đại học Sư phạm Hà Nội