Những điều cần biết về ULIS – Trang 5 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Những điều cần biết về ULIS

[Clip] ULIS trong tôi

Clip giới thiệu về Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, một cơ sở đào tạo đã có 60 năm lịch sử với nhiều thành tích ấn tượng. Trải qua nhiều năm phát triển, ngôi trường đã là nơi gắn