CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2020-2021 (SURVEYS OF AY 20-21) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2020-2021 (SURVEYS OF AY 20-21)

Kể từ năm học 2019-2020, Trường ĐHNN thực hiện đổi mới hình thức khảo sát các bên liên quan. Thay vì làm theo các đợt tập trung với quy mô lớn như các năm học trước, hiện nay Nhà trường lấy ý kiến phản hồi theo từng chủ đề theo quy mô nhỏ hơn, cung cấp kết quả phản hồi nhanh hơn. Dưới đây là thông tin về các cuộc khảo sát đã được tiến hành (sẽ liên tục cập nhật khi có khảo sát mới được hoàn thành).
Xem các khảo sát năm học 2019-2020 tại đây.

  1. Khảo sát sinh viên và giảng viên về phương thức phục vụ mới tại giảng đường B2 – Đợt 2: Báo cáo kết quả.
  2. Khảo sát sinh viên và giảng viên về phương thức phục vụ mới tại giảng đường B2 – Đợt 1: Báo cáo kết quả.
  3. Khảo sát người học về CTĐT Ngôn ngữ Anh – hệ VHVL: Báo cáo kết quả.
  4. Khảo sát tìm hiểu nguyện vọng sinh viên đầu năm học 2020-2021: Báo cáo kết quả; Phụ lục.
  5. Khảo sát về hoạt động nghiên cứu thực tập của sinh viên tại Nhà hiệu bộ Trường ĐHNN: Báo cáo kết quả;