Vài nét về Thầy cô từng công tác tại Trung tâm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Thầy cô từng công tác tại Trung tâm

Trung tâm Đảm bảo chất lượng giới thiệu một số thông tin trích ngang về các thầy cô đã từng tham gia công tác, đóng góp cho sự phát triển của Trung tâm. (Thông tin vẫn đang được cập nhật./.)