Xúc tiến triển khai hợp tác với Trường Đại học Victoria Wellington – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Xúc tiến triển khai hợp tác với Trường Đại học Victoria Wellington

Ngày 22/3/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với ông John Macalister – Phó Trưởng khoa KHXH&NV phụ trách hợp tác quốc tế của Trường Đại học Victoria Wellington (VUW), New Zealand.

Tham dự buổi làm việc có TS. Đỗ Minh Hoàng – Trưởng phòng HTPT, PGS. TS. Hà Lê Kim Anh – Trưởng phòng Đào tạo, PGS. TS. Lâm Quang Đông – Trưởng phòng KHCN, PGS. TS. Cầm Tú Tài – Phó Trưởng khoa Sau Đại học.

Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Victoria Wellington đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 20/3 vừa qua. Buổi làm việc ngày hôm nay diễn ra nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận và xúc tiến triển khai những hoạt động hợp tác đầu tiên.

Trong buổi làm việc, đại diện hai trường tiếp tục trao đổi về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực: liên kết đào tạo đại học và sau đại học, tổ chức các khóa học online, hợp tác về nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên… Buổi làm việc đã đạt được nhiều kết quả. Hai bên sẽ có những hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media