Vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 10/CĐĐHQGHN ngày 18/3/2020 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ tình hình, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh và những ảnh hưởng xấu đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, và đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trước đại dịch, Công đoàn Trường kêu gọi cán bộ, nhà giáo, người lao động chung tay đóng góp tùy theo điều kiện của từng người với tinh thần quyết tâm vượt qua dịch bệnh.

     Nhận được Công văn này, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch Công đoàn bộ phận,Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc trong toàn trường báo cáo cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cùng cấp vận động cán bộ đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng đợt vận động có ý nghĩa này.

       Để cuộc vận động kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị các cá nhân, đơn vị chuyển kinh phí ủng hộ trực tiếp về tài khoản Công đoàn Trường trước ngày 09/4/2020 để Công đoàn Trường tập hợp, báo cáo và gửi số tiền đóng góp được về cơ quan liên quan.

       Địa chỉ :   BCH Công đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ.

       Số tài khoản :   21510001438609

      Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội (ngân hàng BIDV).

          Trân trọng cảm ơn.