Nhà tài trợ UNC2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà tài trợ UNC2022

Nhà tài trợ Kim cương

  • Công ty TNHH Thảo dược SKV: Thông tin giới thiệu bài 1, bài 2.

Nhà tài trợ Vàng

  • Qiuyi Tourism Service (Yunnan) Co. Ltd

Nhà tài trợ Bạc

  • Sở giáo dục Quảng Ninh

  • Công ty Cổ Phần Tập đoàn đầu tư phát triển công nghiệp TTP

Nhà tài trợ Đồng

  • DAOCHONG INTERNATIONAL TRAVEL TRADING COMPANY LIMITED

  • Huizhou Education Consulting Co.Ltd. China-Guangxi

  • Phòng Giáo dục Ba Vì

  • Trường Đoàn Thị Điểm