TUẦN 51 NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 51 NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 13/6/2022 
08:30 – 09:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 11:30, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Thường trực Ban chỉ đạo và nhóm chuyên gia chuyển đổi số Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Phú Chiến (Trường THPT CNN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT).
10:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2022. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL; Ban chủ nhiệm Khoa và giảng viên, giáo vụ Khoa ĐT&BDNN; lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái và toàn thể 275 giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng.
14:00 – 15:30, tại P.110, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị VC, NLĐ và tổng kết năm học 2021-2022 P.CT&CTHSSV. Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ P.CT&CTHSSV.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với P.KHCN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN.
THỨ BA, 14/6/2022 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với đơn vị tư vấn về hệ thống dạy – học và kiểm tra đánh giá trực tuyến. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn, Khoa Anh Việt, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).
8:30 – Hội trường tầng 1 Nhà điều hành ĐHQGHN (Hòa Lạc)PHT. Lâm Quang Đông tham dự buổi làm việc giữa ĐHQGHN với Sở KHCN thành phố Hà Nội.
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp Tổ công tác rà soát học phí đại học chính quy. Thành phần tham dự: thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1173/QĐ-ĐHNN ngày 08/6/2022 của Hiệu trưởng.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp rà soát kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại sứ tập sự ULIS 2022. Thành phần tham dự: Thành viên Thường trực Ban truyền thông TS ĐHCQ 2022; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, TT.PTNL; Chủ tịch HSV.
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị đón Đoàn hậu kiểm ĐHQGHN về công tác tuyển sinh Trường THPTCNN và Trường THCSNN. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, TT.KT.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp xét tốt nghiệp và chuẩn bị lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH2018.F1. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; đại diện Ban chủ nhiệm và giáo vụ các khoa đào tạo; lãnh đạo các đơn vị: ĐTN-HSV, P.QT.
14:00 – 15:15, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp với TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Lệ Thuỷ, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL).
15:30, tại Đại học Phòng cháy Chữa cháyHiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ trao bằng Cử nhân ngoại ngữ hệ VLVH cho CBGV Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Đặng Huyền Thư, Hoàng Thị Mai Phương (HSV); Ban chủ nhiệm, giảng viên & giáo vụ phụ trách K.ĐT&BDNN và khách mời.
THỨ TƯ, 15/6/2022 
8:00 – 8:20, tại P.201, A1PHT. Lâm Quang Đông ký MOU với Đại học Zurich (Thụy Sỹ). Thành phần tham dự: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách P.HTPT; các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Chử Thị Bích, Phan Thị Huyền Trang (BMVH&NNVN), Nguyễn Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL).
8:30 – 11:00, tại Hội trường tầng 1 SunwahBan Giám hiệu họp giao ban công tác Quý II/2022.   Thành phần tham dự:   Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng K.ĐT&BDNN, Trưởng K.SĐH; Hiệu trưởng các Trường: THPTCNN, THCSNN; đại diện BCN các Khoa đào tạo, Bộ môn và khách mời.
11:00 – 12:00, tại HT tầng 1 SunwahPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc tổ chức dạy bổ trợ cho sinh viên khoá QH2018.F1 chưa đạt chuẩn đầu ra NN1 và NN2. Thành phần tham dự: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách NN2 P.ĐT, Đại diện BCN các khoa đào tạo chính quy và đại diện BCN khoa tiếng Anh.
9:00 – 15:30, tại P.509, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm “Quá trình hình thành và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt: cách tiếp cận thực nghiệm liên văn hóa”. Thành phần tham dự: Ban tổ chức tọa đàm, học viên sau đại học, cán bộ giảng viên đăng ký và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1  PHT. Hà Lê Kim Anh tiếp Đoàn hậu kiểm ĐHQGHN về công tác tuyển sinh Trường THPTCNN và Trường THCSNN. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, TT.KT, Trường THPTCNN, Trường THCSNN và các chuyên viên phụ trách tuyển sinh.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Quản trị. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
15:00 – Phòng họp 202Xuân ThủyBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
THỨ NĂM, 16/6/2022 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp chuẩn bị tổ chức 30 năm giảng dạy tiếng Nhật tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Khánh Trang (P.KHTC), Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Ban chủ nhiệm K.NN&VH Pháp về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập K.NN&VH Pháp. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Khánh Thị Trang (P.KHTC), Ban chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách K.NN&VH Pháp.
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban phúc lợi Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thuý Lan (P.QT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Trần Hoa Anh (P.TCCB).
Cả ngày, tại Hòa LạcPHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình Hội nghị kết nối doanh nghiệp và tập huấn Đổi mới sáng tạo cho giảng viên thuộc nhiệm vụ Đề án 844 (Bộ KHCN). Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.KHCN, nhóm giảng viên tham gia Đề án 844, học viên khoá tập huấn và các cán bộ, giảng viên đã đăng ký chương trình.
9:00 – 15:30, tại P.509, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm “Quá trình hình thành và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt: cách tiếp cận thực nghiệm liên văn hóa”. Thành phần tham dự: Ban tổ chức tọa đàm, học viên sau đại học, cán bộ giảng viên đăng ký và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng dự họp Chi bộ P.HCTH-P.HTPT. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.HCTH-P.HTPT.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp chuẩn bị tổ chức chuỗi các hội thảo thuộc UNC2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN, P.HCTH, P.KHTC, Khoa ĐT&BDNN, P.HTPT, P.QT, TT.ĐMST; ông Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).
17:00 – 22:00, tại Học viện Nông nghiệp Việt NamPHT Hà Lê Kim Anh dự Chương trình trải nghiệm cho sinh viên Chương trình đào tạo Liên kết Quốc tế.
THỨ SÁU, 17/6/2022 
8:30 – 10:30, tại Hội trường Tầng 1, ULIS – SunwahHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và giảng dạy các môn học mới” tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA); nhóm diễn giả K.SPTA; đại diện Ban Chủ nhiệm, toàn thể giảng viên giảng dạy thực hành tiếng các khoa và bộ môn đào tạo và các cán bộ, giảng viên đăng ký tham dự.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với TT.ĐBCL về việc chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài và Đoàn khảo sát của PHER. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL.
16:30, tại Hội trường tầng 2 – Nhà khách ĐHQGHNPHT. Nguyễn Xuân Long dự ký kết với UBND tỉnh Cà Mau.
THỨ BẢY, 18/6/2022 
8:00, tại HT Nguyễn Văn ĐạoBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM ĐHQGHN lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027.
CHỦ NHẬT, 19/6/2022 
8:00 – 12:00, tại HT Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Ngày hội Đại sứ Tập sự ULIS 2022. Thành phần tham dự: thành viên Ban Truyền thông TS ĐHCQ 2022 theo quyết định của Hiệu trưởng; Đại sứ ULIS 2022, Đại sứ tập sự ULIS 2022 và các giảng viên quan tâm.