TUẦN 50, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 50, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

THỨ HAI, 08/6/2020

 

8:00 – 9:45, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp Ban thường vụ Công đoàn Trường.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT); Ban thường vụ Công đoàn Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Đoàn TN và Hội sinh viên về triển khai hoạt động NCKH sinh viên.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN, P.CT&CTHSSV, P.ĐT; Ban chủ nhiệm CLB NCKH SV.

10:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái

PHT.Nguyễn Xuân Long làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông năm 2020.

Thành phần tham dự: Cán bộ và chuyên viên phụ trách khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Phòng TCCB về chương trình bồi dưỡng cán bộ chủ chốt năm 2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH); Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Phạm Minh Trang (P.TCCB).

20:00 – 21:30, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 09/6/2020

 

8:00, tại Khoa Luật, ĐHQGHN

PBT. Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Đại hội Đảng bộ khoa Luật, ĐHQGHN.

8:00 – 9:45, tại 410, A1

Hiệu trưởng dự trình bày về Dự án ULIS Connect (Kết nối mạng lưới giáo viên ngoại ngữ).

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT; Phòng HCTH; P.CT&CTHSSV; Khoa ĐT&BDNN; Trung tâm KT; Trung tâm ĐBCL; Trung tâm CNTT-TT&HL; Bộ môn TLGD; ĐTN và ông Nguyễn Lân Trung (CT.HTTVHT&PT).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ và chuyên viên P.CT&CTHSSV.

20:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham gia họp về tổ chức dạy-học theo mô hình kết hợp các bậc học ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH); Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV); Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC); Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.QT); Nguyễn Thành Văn, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN); Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN); Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN); Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH) Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL); Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL); Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT); Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN).

THỨ TƯ, 10/6/2020

 

8:00 – 10:00, tại HT Tầng 2Sunwah

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghi giao ban công tác Quý II/2020.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN Trường; Trưởng các đơn vị.

10:15 – 11:45, tại HT Tầng 2Sunwah

Hiệu trưởng họp tập huấn xây dựng Lịch công tác năm, tháng, tuần.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị, các cán bộ được phân công xây dựng lịch công tác của đơn vị, nhóm chuyên môn của phòng HCTH.

11:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông năm 2020.

Thành phần tham dự: Cán bộ và chuyên viên phụ trách khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

20:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham gia họp về triển khai bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên ĐH và giáo viên trung học để chuẩn bị cho năm học 2020 – 2021.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thu Trang, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT); Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL) và khách mời.

THỨ NĂM, 11/6/2020

 

8:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng tham dự duyệt đại hội Đảng bộ các đơn vị của ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại 410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp nhóm xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản trị đại học và lĩnh vực đào tạo của Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025.

Thành phần tham dự: Cán bộ tham dự theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHNN ngày 19/5/2020 của hiệu trưởng.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp về chương trình thực địa tại Ba Vì (đợt 3).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN), Lại Thị Phương Thảo (Trường CNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN) và nhóm giảng viên thực địa.

20:00 – 21:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của hiệu trưởng) và khách mời.

THỨ SÁU, 12/6/2020

 

8:00, tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

PBT. Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

9:30, tại Sở GD&ĐT Hải Phòng

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Phòng về bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông năm 2020.

Thành phần tham dự: Cán bộ và chuyên viên phụ trách khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

13:30, tại HT tầng 2 Sunwah

Hiệu trưởng dự buổi Final Pitching chương trình tập huấn “Nhà giáo dục đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp” (Khóa 2).

Thành phần tham dự: Ban giám khảo, các học viên tham gia khóa học và khách mời.

THỨ BẢY, 13/6/2020

 

9:30 – 11:30, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham gia tư vấn trực tuyến công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT); Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV).