Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2016 (tham khảo) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2016 (tham khảo)

Nhằm hỗ trợ thí sinh các căn cứ đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố mức điểm chuẩn vào các ngành học của nhà trường tại kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 theo hình thức đánh giá năng lực của ĐHQGHN cho thí sinh tham khảo như sau:

TT Ngành học Ngoại ngữ Điểm chuẩn (thang 80) Điểm chuẩn
(thang 10)
1 Ngôn ngữ Anh D220201 Tiếng Anh 50 6,25
2 Sư phạm Tiếng Anh D140231 Tiếng Anh 50 6,25
3 Ngôn ngữ Nga D220202 Tiếng Anh 42 5,25
Ngôn ngữ Nga D220202 Tiếng Nga 42 5,25
4 Sư phạm Tiếng Nga D140232 Tiếng Anh 40 5,00
Sư phạm Tiếng Nga D140232 Tiếng Nga 40 5,00
5 Ngôn ngữ Pháp D220203 Tiếng Anh 41 5,13
Ngôn ngữ Pháp D220203 Tiếng Pháp 41 5,13
6 Sư phạm Tiếng Pháp D140233 Tiếng Anh 40 5,00
Sư phạm Tiếng Pháp D140233 Tiếng Pháp 40 5,00
7 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Tiếng Anh 45 5,63
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Tiếng Trung 45 5,63
8 Ngôn ngữ Đức D220205 Tiếng Anh 40 5,00
Ngôn ngữ Đức D220205 Tiếng Đức 40 5,00
9 Ngôn ngữ Nhật D220209 Tiếng Anh 55 6,88
Ngôn ngữ Nhật D220209 Tiếng Nhật 55 6,88
10 Ngôn ngữ Hàn Quốc D220210 Tiếng Anh 55 6,88
11 Ngôn ngữ ẢRập D220211 Tiếng Anh 40 5,00