TUẦN 48 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 09/7/2018 ĐẾN NGÀY 15/7/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 48 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 09/7/2018 ĐẾN NGÀY 15/7/2018

THỨ HAI, 09.7.2018

 • 8h00-10h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h00-16h00 tại phòng 410, A1: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

Thành phần: Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 372/QĐ-ĐHNN ngày 22/01/2018 của Hiệu trưởng (PHT Nguyễn Xuân Long, PHT Ngô Minh Thủy, các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Vũ Hải Hà, Đinh Thị Thu Huyền, Đinh Hồng Vân, Phạm Minh Tiến, Lê Hoài Ân, Đào Thị Nga My, Trần Thị Hường, Lê Thị Khuyên, Hoa Ngọc Sơn, Dương Quỳnh Hoa, Vũ Văn Hải, Phạm Văn Kim, Lê Thị Khánh Trang)

 • 14h00 -16h00 tại phòng 301, A1: Họp Tiểu ban Quản trị đại học chuẩn bị tham luận Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018.

Thành phần: Toàn thể tiểu ban theo Công văn 589/ĐHNN-ĐT ngày 18/6/2018 của Hiệu trường ĐHNN (các ông, bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Lê Thị Khánh Trang, Vũ Tiến Thịnh, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thành Văn, Đinh Hồng Vân, Lê Hoài Ân, Nguyễn Thùy Dương, Trần Kiều Huế).

THỨ BA, 10.7.2018

 • 8h30 -10h30 tại phòng 301, A1: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường ĐHNN.

Thành phần: Toàn thể Hội đồng theo Quyết định số 1169/QĐ-ĐHNN ngày 20/6/2018 của Hiệu trưởng (các ông/bà: Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Xuân Long, Ngô Minh Thủy, Lâm Quang Đông, Nguyễn Văn Đoàn, Dương Quỳnh Hoa, Hà Lê Kim Anh, Lê Thị Khánh Trang, Vũ Tiến Thịnh, Đặng Ngọc Đức, Vũ Văn Hải, Cù Thanh Nghị).

 • 14h00-16h00 tại phòng 105, A3: Hiệu trưởng làm việc với Khoa Sau đại học.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông, toàn thể cán bộ Khoa SĐH.

 • 14h00 -15h00 tại phòng 208, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 15h00 -16h00 tại phòng 208, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.

THỨ , 11.7.2018

 • 9h00 -10h30 tại phòng 208, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV.

Thành phần:  PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV.

THỨ NĂM, 12.7.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h15 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng và đ/c Vũ Văn Hải dự Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.
 • 14h00-16h30 tại phòng 301, A1: Làm việc với Viện đảm bảo chất lượng giáo dục để kiểm tra minh chứng CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Anh CLC theo tiêu chuẩn AUN.

Thành phần: Trung tâm ĐBCL, nhóm tác giả báo cáo Khoa Sư phạm tiếng Anh.

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ của NCS. Trần Minh Văn, khóa 21 chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1090/QĐ-ĐHNN, ngày 12/6/2018 của Hiệu trưởng, giảng viên, NCS, học viên cao học và cán bộ quan tâm.

 • 14h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Tham dự họp triển khai công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Phòng Đào tạo.

THỨ SÁU, 13.7.2018

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng KHCN đầu mối thực hiện công văn số 2182/ĐHQGHN-KHCN ngày 29/6/2018 về đề xuất đề tài, dự án hợp tác chung về KH&CN với tỉnh Lào Cai, hạn nộp đề xuất trước ngày 12/7/2018.
 2. Phòng Đào tạo (đầu mối) phối hợp với Trường PTCN thực hiện công văn số 2121/ĐHQGHN-ĐT ngày 27/6/2018 về báo cáo công tác tuyển sinh THPT năm 2018, hạn nộp trước ngày 14/7/2018.
 3. Phòng TCCB đầu mối thực hiện công văn số 2226/ĐHQGHN-TCCB ngày 04/7/2018 về báo cáo thực trạng số lượng, cơ cấu hạng CDNN và nhu cầu dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành KH&CN và xét bổ nhiệm đặc cách viên chức chuyên ngành KH&CN ở hạng cao hơn, hạn nộp báo cáo trước ngày 15/7/2018.
 4. Phòng CT&CTHSSV phối hợp HTPT, Khoa Trung thực hiện công văn số 701/TB-ĐHTĐHN ngày 14/6/2018 về tổ chức Festival Hán ngữ sinh viên các trường Đại học khu vực phía Bắc năm 2018, hạn nộp đăng ký tham dự trước ngày 15/7/2018.
 5. Từ ngày 09/7-11/7/2018: Công đoàn Trường tổ chức nghỉ hè cho công đoàn viên các đơn vị (theo chỉ tiêu) tại Hải Tiến, Thanh Hóa.
 6. Từ ngày 09/7-10/7/2018: Phòng KHTC tổ chức nghỉ hè cho CBVC của đơn vị.
 7. Từ ngày 09/7-13/7/2018: Phòng TTr&PC tổ chức nghỉ hè cho CBVC của đơn vị.
 8. Từ ngày 11/7-14/7/2018: Phòng TCCB tổ chức nghỉ hè cho CBVC của đơn vị.
 9. Từ ngày 13/7-16/7/2018: Phòng HCTH tổ chức nghỉ hè cho CBVC của đơn vị.