TUẦN 47 NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 47 NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 16/5/2022 
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 11:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị VC-NLĐ và HNTK năm học 2021-2022 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Văn Đoàn (CT CĐ Trường), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Cù Thanh Nghị (P.TCCB).
11:00 – 12:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp công tác chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2022. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2022 theo Quyết định số 511/QĐ-ĐHNN ngày 22/02/2022 của Hiệu trưởng.
14:00 – 17:00, tại P.509, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp giao ban công tác đào tạo và học sinh – sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: đại diện Ban chủ nhiệm và giáo vụ các khoa/bộ môn đào tạo trong toàn Trường; lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CT HSSV, P.QT, TT.ĐMST, TT.PTNL.
14:00 – 15:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng làm việc với Chủ tịch Học viện EHLE (Nhật Bản). Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm K.NN&VH Nhật Bản; các ông: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Lân Trung (HĐTV HTPT) và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc vận hành Góc hỗ trợ Công nghệ Thông tin (IT Support Corner). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (TT.ĐMST), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Bạch Minh Đức (Chủ nhiệm CLB IT).
15:00 – 16:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về việc tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 và quy trình hỗ trợ công bố quốc tế cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.ĐT, K.SĐH, TT.ĐBCL, TT.KT, TT. NCGDNN, NN&QTH; lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN; các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung (K. SPTA), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN).
16:00, tại Hội trường Bệnh viện EPHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng khóa đào tạo VB2 ngành Ngôn ngữ Anh (hệ VLVH) cho cán bộ Bệnh viện E. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT); Ban chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách K.ĐT&BDNN.
THỨ BA, 17/5/2022 
8:00, tại P.509, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm “Dạy – học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập quốc tế” do BCH Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức.
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội Nghiên cứu Khoa học – Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên (P.QT), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Lân Trung (ULIS ALUMNI); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHCN; lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐMST.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo mở rộng “Xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Hoàng Thị Kim Ngân, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VHCNNTA), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH) và các thành viên nhóm chuyên trách xây dựng Đề án.
10:00, tại 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm,HNPHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ kỉ niệm 11 năm thành lập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.
14:00 – 17:00, tại các giảng đườngPHT. Nguyễn Xuân Long dự bàn giao, nghiệm thu hệ thống mạng không dây ULIS-WIFI. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.QT, P.KHTC, TT.CNTT-TT&HL.
14:00 – 15:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác tuyển sinh sau đại học. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: K.SĐH, TT.KT, P.KHTC và chuyên viên phụ trách K.SĐH.
15:00 –16:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa Sau đại học về hồ sơ gia hạn Chương trình Liên kết Quốc tế.. Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách K.SĐH.
THỨ TƯ, 18/5/2022 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Phát triển Nguồn lực. Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm Phát triển Nguồn lực.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Quản trị. Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
THỨ NĂM, 19/5/2022 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Bộ phận Truyền thông, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Khoa Anh Việt, Đào Quang Trung, Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Hoàng Thị Mai Phương (TT.ĐMST).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN).
THỨ SÁU, 20/5/2022 
8:00 – 11:30, Hội trường Tầng 1 – Tòa nhà ULIS-SunwahPHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo mở rộng “Xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. Thành phần tham dự: các ông: Nguyễn Hòa (HĐ KH&ĐT), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT); Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.KHCN, P.TCCB, P.KHTC, P.HTPT, P.HCTH, P.CT&CTHSSV, TT.CNTT-TT&HL, K.SĐH, K.ĐT&BDNN; đại diện Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường; lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên các đơn vị: TT. NCGDNN, NN&QTH, K.NN&VH CNNTA; Nhóm chuyên trách xây dựng Đề án mở ngành và các chuyên gia khách mời.
8:30 – 10:00, tại P.410, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về hệ thống wifi tập trung tại các giảng đường. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Nguyễn Thái Bình, Lê Quốc Quân, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Trọng Tuyến, Vũ Xuân Kiên, Bùi Ngọc Duẩn, Đỗ Chí Thành, Đỗ Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Thị Hậu,  Nguyễn Đức Trọng (P.QT).
THỨ BẢY, 21/5/2022 
8:30, tại Sân vận động trường ĐHSPHN, 136 Xuân Thuỷ, Cầu GiấyPHT. Nguyễn Xuân Long dự Đại hội thể dục thể thao phường Dịch Vọng Hậu lần thứ V năm 2022.
9:00, tại Hội trường A, Học viện Nông nghiệp Việt NamPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân ngoại ngữ VB2 (khóa 3) cho cán bộ, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Ban chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách K.ĐT&BDNN.
CHỦ NHẬT, 22/5/2022 

                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Từ ngày 18/5/2022 đến ngày 20/5/2022: Hiệu trưởng đi công tác tại Hàn Quốc và ủy quyền cho PHT. Nguyễn Xuân Long giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.