LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46, NĂM HỌC 2020 – 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46, NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ HAI, 10/5/2021 

 

8:00 – 9:30, tại Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

10:00  11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp Chi bộ Phòng Quản trị. 

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Quản trị. 

THỨ BA, 11/5/2021 

 

8:30 – 10:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá trường ĐHNNĐHQGHN. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL. 

8:30 – 11:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với nhóm xây dựng CTĐT thạc sĩ 4+1. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo K.SĐH, các nhóm xây dựng CTĐT 4+1 theo Quyết định của Hiệu trưởng. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Quản trị. 

Thành phần tham dự: các ông/bàPhạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Tuấn Anh, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Nga (P.QT). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với TT.CNTT-TT&HL. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với BCN Khoa NN&VH Nga về Đề án đổi mới hoạt động của đơn vị. 

15:30 – 17:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với BCN Khoa NN&VH Trung Quốc về Đề án đổi mới hoạt động của đơn vị. 

THỨ TƯ, 12/5/2021 

 

8:00 – 10:00, tại Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban tháng 5/2021. 

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Thanh tra Pháp chế. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương, Bùi Thị Lan, Nguyễn Ngọc Anh (P.TTPC). 

14:00 – 15:00, tại P.410, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp nghiệm thu “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc” của Phòng Đào tạo. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); Vũ Văn Hải (P.CT&CT HSSV); Nguyễn Thị Thu Dung (VP.FIRE). 

THỨ NĂM, 13/5/2021 

 

8:30 – 10:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV), lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL. 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng các Dự án CSVC, thiết bị. 

Thành phần tham dựcác ông/Phạm Văn Kim, Phạm Đình LượngNguyễn Trọng Tuyến, Chu Mạnh Hùng (P.QT), Khoa Anh ViệtTrịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL)Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL). 

THỨ SÁU, 14/5/2021 

 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ Xây dựng – Điện nước. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT). 

20:30 – 22:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự buổi tập huấn ứng dụng công cụ kê khai giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ năm học 2020-2021. 

Thành phần tham dự:  các ông/bà: lãnh đạo và trợ lý khoa học các đơn vị, lãnh đạo và chuyên P.KHCN, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toàn Trường. 

 

                            THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

  1. Trưởng các đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị để cho phép, khuyến khích, bố trí cán bộ, viên chức khối hành chính, nghiên cứu và phục vụ tổ chức họp và thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức trực tuyến tại cơ quan, tại nhà hợp lý nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc và đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch. 
  2. Từ tuần 47 trở đi, Phòng HCTH xin phép chỉ gửi Lịch công tác tuần của Ban Giám hiệu vào địa chỉ Outlook của các thầy cô (email đuôi @ulis.vnu.edu.vn).