TUẦN 45, NĂM HỌC 2020 – 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 45, NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ HAI, 03/5/2021 

Nghỉlễ 30/4  01/5 

THỨ BA, 04/5/2021 

 

8:30 – 10:00, tại P.201, A1 

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Phòng KHCH. 

Thành phần tham dựlãnh đạo  chuyên viên P.KHCN. 

9:00 –10:30, tại P.410, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác  soát Kế hoạch chuyển đổi số của các đơn vị: P.HCTH, P.QT, P.TT&PC, TT.CNTT-TT&HL.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV). 

9:30 – 11:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng họp hoàn thiện dự thảo Đề án Quảng Ninh. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT). 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo. 

14:00 – 15:30,  tại P.201, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với K.NN&VH Đức về Đề án đổi mới hoạt động của đơn vị. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên K. NN&VH Đức. 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp  soát công tác cải tạo sửa chữa CSVC Trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT). 

15:30 – 17:00, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2021”. 

Thành phần tham dựlãnh đạo các đơn vị: TT.CNTT-TT&HL, P.CT&CTHSSV; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KHTC, Trường THCS NN, Trường THPT CNN; các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV). 

THỨ TƯ, 05/5/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Ban chủ nhiệm BM. NN&VHVN, BM. NN&VH Ả rập, BM. NN&VH ĐNA về Đề án đổi mới hoạt động đơn vị. 

8:30  9:15, tại P.208, B2 

Hiệu trưởng trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa Sư phạm tiếng Anh và làm việc với Ban chủ nhiệm Khoa. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BD NN)đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạoPhòng CT&CTHSSV, P. KHCNP. Quản trTT.CNTT-TT&HL, TT. Khảo thíông Vũ Hải Hà (K.SPTA); Ban chủ nhiệm, Chi ủy, Trưởng/Phó các Bộ môn và Tổ văn phòng của K.SPTA. 

9:30 – 11:30, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu họp tổng kết Hội thảo quốc gia UNC2021. 

Thành phần tham dựPhòng KHCN, Ban tổ chức HTQG UNC2021  khách mời. 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đảm bảo chất lượng về công tác tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN năm 2021. 

Thành phần tham dựlãnh đạo  chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng, 12 trưởng nhóm viết Báo cáo Tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN năm 2021. 

THỨ NĂM, 06/5/2021 

 

Cả ngày, tại P.208, A1 

Hiệu trưởng tiếp công dân. 

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TTPC). 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học  Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thu Hà (TT.PTNL), Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên (P.QT), Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Nguyễn Phú Chiến (trường THCS NN) . 

14:30 – 16:30, tại HT Vũ Đình Liên 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Chương trình bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông cho cán bộ ULIS. 

Thành phần tham dựlãnh đạo và cán bộ Trung tâm CNTT-TT&HL, lãnh đạo và cán bộ phụ trách truyền thông của các đơn vị. 

THỨ SÁU, 07/5/2021 

 

Cả ngày, tại Đà Nẵng  

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo về xây dựng Quan hệ đối tác Đại học – Cộng đồng: Mô hình  thực tiễn Quốc tế  Việt Nam.  

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về quy hoạch 1/500 trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hoà Lạc  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT)  khách mời. 

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 

 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi Tập huấn Ban chỉ đạo Hội đồng thi thử CNN đợt 2 năm 2021. 

Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo Hội đồng thi kỳ thi thử CNN đợt 2 năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng. 

THỨ BẢY, 08/5/2021 

 

08:00 – 09:00, tại Hội trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 

 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng Chương trình đào tạo văn bằng 2 cho 46 cán bộ giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC); BCN và giáo vụ phụ trách Khoa ĐT&BDNN. 

14:00 – 15:30Zoom Meeting 

 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi Tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ Hội đồng thi kỳ thi thử CNN đợt 2 năm 2021. 

Thành phần tham dựthành viên Hội đồng thi kỳ thi thử CNN đợt 2 năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng. 

CHỦ NHẬT, 09/5/2021 

 

 

 

 

                            THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

  1. Chủ Nhật, 09/5/2021, từ 6:00 – 12:00, tại nhà A2  Trường THPT CNN: Thi thử vào lớp 10 THPT CNN năm 2021. Thành phần tham dự: Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.