TUẦN 43, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 43, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 18/4/2022  
09:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban. 
10:00 – 11:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về công tác chuẩn bị cho HTQG UNC2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN; các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH). 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1 PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo CT&CTHSSV. 
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị tuyển sinh trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P. Quản trị, P. Đào tạo, P. KHTC, TT. Khảo Thí; BGH Trường THCS Ngoại ngữ cùng các giáo viên, cán bộ văn phòng phụ trách. 
14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp với lãnh đạo Phòng Quản trị. Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT). 
THỨ BA, 19/4/2022  
8:30 – 11:30, tại các giảng đường PHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra việc dạy và học trực tiếp trên lớp tại các giảng đường. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Anh (P.TTPC), Nguyễn Mạnh Thắng (P.ĐT), Trần Thị Khánh Vân (P.CT&CTHSSV), Vũ Xuân Kiên (P.QT). 
17:00 – 19:00, tại HT Vũ Đình Liên PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ khai giảng khóa đào tạo đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH QH.2022 (đợt 1).  Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), BCN và giáo viên chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN và toàn thể 143 tân sinh viên.  
THỨ TƯ, 20/4/2022  
8:00 – 8:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: các đồng chí: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
8:30 – 9:00, tại P.509, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Trưởng các đơn vị (là Đảng viên) trong toàn Trường. 
9:00 – 9:15, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
9:15 – 9:45, tại P.509, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Thành phần tham dự: các đồng chí: Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Trưởng, Phó các đơn vị (là Đảng viên), Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trong toàn Trường. 
9:45 – 10:00, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: các đồng chí: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
10:00 – 11:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị Đảng ủy (phiên họp lần thứ 25). Thành phần tham dự: các đồng chí: Đảng ủy viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
14:00 – 16:00, tại P.410, A1 PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi kiểm tra định kỳ nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.KHCN,  giảng viên tham gia nhiệm vụ Đề án 844 và khách mời. 
THỨ NĂM, 21/4/2022  
8:30, tại HT lớn Hòa Lạc PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp về “Bộ chỉ số (KPIs) đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN”. 
7:00 – 21:30, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Hòa Lạc Ban Giám hiệu dự Ngày hội kết nối 2022 dành cho sinh viên khóa QH2021.F1 tại Hòa Lạc. Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm, cán bộ văn phòng, giáo viên chủ nhiệm QH2021 các Khoa/Bộ môn và các thầy cô giảng viên đăng ký tham gia; lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và chuyên viên các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CT HSSV, P.KHTC, P.QT, TT.PTNL, TT.CNTT-TT&HL, TT.ĐMST, ĐTN-HSV; sinh viên khóa QH2021.F1 tại Hòa Lạc. Lưu ý: đại biểu tham dự không đi xe cá nhân. 
THỨ SÁU, 22/4/2022  
8:00 – 10:30, tại HT Vũ Đình Liên UV TVĐU – PHT. Hà Lê Kim Anh dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 phiên 1. Thành phần tham dự: đồng chí Bí thư Đoàn ĐHQGHN. 
9:00 – 10:30, tại HT tầng 1 Sunwah PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy (chương trình đào tạo bằng thứ nhất và chương trình đào tạo bằng thứ hai) tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2022. Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa/Bộ môn đào tạo chính quy và giáo vụ các Khoa/Bộ môn có sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 3 năm 2022. 
11:00 – 12:00, tại Phòng họp Khoa NN&VH Pháp UV TVĐU – PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Thành phần tham dự: đồng chí Bí thư Đoàn ĐHQGHN. 
14:00 – 17:30, tại HT Vũ Đình Liên Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Thành phần tham dự: các đồng chí: Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường và khách mời. 
THỨ BẢY, 23/4/2022  
8:00 – 10:00, tại Hội trường tầng 1 Sunwah và Zoom Meeting Ban Giám hiệu dự buổi tổng duyệt Hội thảo Khoa học Quốc gia 2022 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2022). Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức, thành viên các tiểu ban hỗ trợ; Chủ trì, Thư ký 33 tiểu ban song song; báo cáo viên Hội thảo; các sinh viên được điều động. 
CHỦ NHẬT, 24/4/2022  
7:30 – 17:00, tại Hội trường tầng 1 Sunwah và Zoom Meeting Ban Giám hiệu dự Hội thảo Khoa học Quốc gia 2022 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2022). Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức, Chủ trì, Thư ký 33 tiểu ban song song, báo cáo viên Hội thảo, lãnh đạo và cán bộ trong toàn Trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh, học viên các khóa đào tạo bồi dưỡng, sinh viên – học sinh, cựu sinh viên – học sinh Trường và khách mời.