TUẦN 43, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 43, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

THỨ HAI, 03/6/2019

 

8:00 – 10h00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:00, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự ký kết Thỏa thuận phối hợp giữa 03 Phòng: HCTH, TCCB, KHCN trong việc triển khai Hành chính Một cửa cho cán bộ Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên 03 đơn vị.

10:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp thường trực đề tài Tây Bắc.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐTV HT&PT); Lê Thị Khánh Trang, Đào Thị Phương Hòa (P.KHTC); Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN); Nguyễn Thị Minh Tâm, Đào Thị Thu Hằng (K.NN&VH CNNTA).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng tham dự buổi thuyết minh các đề cương môn học mới do Khoa Tiếng Anh xây dựng.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); Vũ Thị Thanh Nhã, Mai Thị Loan (Khoa Tiếng Anh); nhóm xây dựng Đề cương môn học.

15:30 – 17:00, tại 301, A1

Hiệu trưởng họp rà soát nhân lực các đơn vị đào tạo chuẩn bị cho năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng TCCB, Trưởng Phòng Đào tạo, chuyên viên phụ trách nhân sự Phòng TCCB.

THỨ BA, 04/6/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ, trực thuộc Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo công tác tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ theo QĐ số 826/QĐ-ĐHNN ngày 02/4/2019; Mời các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐTV HT&PT), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), 02 cán bộ văn phòng Trường THCS NN dự họp.

14:00 – 15:30, tại P.406, A1 Hiệu trưởng tham dự Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Giao tiếp liên văn hóa”.Thành viên tham dự: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1253/QĐ-ĐHNN ngày 30/5/2019 của Hiệu trưởng.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch CĐ); Mời các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đoàn TN), Đặng Huyền Thư (Hội SV) dự họp.
THỨ TƯ, 05/6/2019

 

8:00 – 9:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC và Tổng kết năm học 2018-2019.

Thành phần tham dự: Các thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 1282/QĐ-ĐHNN ngày 31/5/2019 của Hiệu trưởng.

9:00 – 10:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp Ban tổ chức Hội nghị về đào tạo CLC ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đoàn TN).  

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ xây dựng, điện nước (Phòng Quản trị).

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P. Quản trị).

10:30 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy dự gặp mặt, chia tay các chuyên gia nước ngoài về nước.

Thành phần tham dự: Đại diện P.HTPT; Lãnh đạo các khoa NN&VH Đức, NN&VH Trung Quốc, NN&VH Nhật Bản; các chuyên gia nước ngoài chuẩn bị về nước.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng Chính trị và Công tác HSSV.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Phòng CT&CT HSSV.

THỨ NĂM, 06/6/2019

 

10:00 – 11:30, P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ Bảo vệ (P.Quản trị).

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thành Công (P.TTPC); Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng và toàn thể nhân viên Tổ Bảo vệ (P.Quản trị).

THỨ SÁU, 07/6/2019

 

8h30 tại HT 1, Sunwah

PHT. Lâm Quang Đông dự lễ Khai giảng khóa QH2019.1 bậc đào tạo sau đại học và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa Sau đại học; học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa QH2019.1; Các tiến sĩ, thạc sĩ nhận bằng đợt 1 năm 2019 và khách mời.

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy dự sinh hoạt chi bộ Khoa NN&VH Nga.

Thành phần tham dự: Đ/c Vũ Văn Hải (Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy), đ/c Hà Lê Kim Anh (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy); Toàn thể đảng viên chi bộ Khoa NN&VH Nga.

10:00 – 11:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với công ty TNG về cải tạo, sữa chữa Khoa Pháp.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P. Quản trị) và khách mời.

THỨ BẢY, 08/6/2019  
13:00, tại TT.GDQPAN, Hòa Lạc Hiệu trưởng tham dự Hội nghị liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2019-2020.Thành phần tham dự: Ông Vũ Văn Hải (P. CT&CTHSSV), ông Nguyễn Đoàn Phượng (P. HCTH).