TUẦN 43 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 04.6.2018 ĐẾN NGÀY 10.6.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 43 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 04.6.2018 ĐẾN NGÀY 10.6.2018

THỨ HAI, 04.6.2018

 • 8h00-10h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h00 -11h00 tại phòng 301, A1: Họp Hội nghị Ban chấp hành Hội cựu Giáo chức Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần: Ban chấp hành Hội cựu Giáo chức.

 • 10h-11h00 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị
 • 11h-12h00 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.

THỨ BA, 05.6.2018

 • 8h00-11h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai nhiệm vụ ĐANN năm 2018

Thành phần: HT.Đỗ Tuấn Minh, các trưởng nhóm/trưởng đơn vị liên quan (theo các Quyết định giao nhiệm vụ) và Ban Giám sát (theo QĐ số 1005/QĐ-ĐHNN ngày 31/5/2018 của Hiệu trưởng).

 • 10h00­-11h30 tại phòng 410, A1: Làm việc với đối tác Hiệp hội Thực tập sinh Nhật Bản

Thành phần: Đối tác, PHT. Ngô Minh Thủy, Lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, chuyên viên phụ trách thực tập Nhật Bản của Phòng CT&CTHSSV.

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS Mai Thị Huế, Khóa 22, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học, Bộ môn tiếng Trung Quốc.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 911/QĐ-ĐHNN ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng, học viên, NCS, các giảng viên và cán bộ quan tâm.

THỨ , 06.6.2018

 • 8h30 tại Bộ GD&ĐT: PHT Ngô Minh Thủy họp về chương trình sách giáo khoa của Bộ.
 • 14h00-15h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng

Thành phần: HT.Đỗ Tuấn Minh, PHT.Nguyễn Xuân Long, Ban chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc.

THỨ NĂM, 07.6.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

THỨ SÁU, 08.6.2018

 • 8h00-11h00 tại Hội trường Vũ Đình Liên: Tổ chức nhập học cho học viên và nghiên cứu sinh khóa QH.2018 đợt 1

Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên Khoa Sau đại học và toàn thể học viên, nghiên cứu    sinh khóa QH.2018.

 • 8h00 tại phòng 410, A1: Họp Ban chủ nhiệm đề tài Tây Bắc

Thành phần: HT.Đỗ Tuấn Minh, Phó chủ nhiệm Đề tài Nguyễn Lân Trung, Thư ký KH Nguyễn Thị Minh Tâm, các thư ký hành chính: Nguyễn Việt Hùng (TT.ĐBCL), Đào Thu Hằng (K.NN&VHCNTA), Trần Hoàng Anh (P.KHCN) và các khách mời.

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: Bí thư Đảng ủy – HT.Đỗ Tuấn Minh tham dự Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
 • 14h00 tại phòng 301, A1: Họp về việc triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Thành phần: PHT.Ngô Minh Thủy, Trưởng Phòng KH-TC, Trưởng phòng KHCN, Trưởng Phòng Quản trị, Giám đốc trung tâm CNTT.TT&HLvà Khoa ĐTBDNN(chuẩn bị nội dung) và đại diện Ban Đào tạo, Ban Kế hoạch Tài chính,  Ban Quản lý dự án-  ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý ĐANNQG.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng Đào tạo (đầu mối) phối hợp với Khoa SĐH thực hiện công văn số 1790/ĐHQGHN-ĐT ngày 29/5/2018 về xin ý kiến xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2018-2019, hạn gửi góp ý trước ngày 05/6/2018.
 2. Khoa ĐT&BDNN thực hiện công văn số 96/ĐANN-CM ngày 25/5/2018 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khung năng lực giáo viên ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo, hạn gửi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ (Kèm Danh sách Ban soạn thảo Khung năng lực giáo viên ngoại ngữ), hạn nộp danh sách trước ngày 08/6/2018.
 1. Từ ngày 04/6-12/6/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.