TUẦN 42, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 42, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

THỨ HAI, 27/5/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:30 – 11:30, tại HT tầng 5, THPT CNN

Hiệu trưởng gặp mặt các ứng viên dự tuyển giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng TCCB; Các ông/bà: Trần Hoa Anh (P.TCCB), Nguyễn Phú Chiến (Trường THCS NN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.Khảo thí ), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL); Toàn thể các ứng viên dự thi.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp về cơ chế tài chính thuê giáo viên bản ngữ.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đỗ Minh Hoàng, Vũ Nhật Minh (P.HTPT).

15:00 – 16:30, tại Sở GD&ĐTTỉnh Phú Thọ

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông năm 2019.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

THỨ BA, 28/05/2019

 

Từ 7:30 – 10:00, tại Trường

THPT Chuyên Ngoại ngữ

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Lễ bế giảng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2018-2019.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.CT&CTHSSV, P.HTPT, P.QT, P.TT&PC, TT.CNTT-TT&HL; ĐTN; Ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TVHTPT); Cán bộ, giáo viên học sinh Trường THPT CNN và khách mời.

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo.

9:00 – 10:00, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy tiếp đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Ngoại thương Phúc Châu, Trung Quốc (Fuzhou University of International Studies and Trade).Thành phần tham dự: Đại diện Phòng HTPT; Các ông/bà: Cầm Tú Tài (Khoa SĐH), Nguyễn Thị Hồng Nhung (Khoa ĐT&BDNN).

10:30 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng Hợp tác Phát triển.

14:00 – 16:30, tại P.210, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và nhóm giáo viên khoa Nhật về SGK tiếng Nhật.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng dự tổng kết lớp bồi dưỡng tiếng Lào.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng KHTC; Cán bộ Bộ môn NN&VH CNĐNA; Viên chức, người lao động tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Lào.

THỨ TƯ, 29/05/2019

 

8:00 – 10:30, tai P.509, A1

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị về quy hoạch các chức danh quản lý ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN.

10:30 – 11:30, tại P.208, A1

Ban giám hiệu tham dự Hội nghị liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Thành phần tham dự: Ban thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNN.

THỨ NĂM, 30/05/2019

 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác quản lý tài sản.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tài sản các đơn vị trong Trường.

THỨ SÁU, 31/05/2019

 

14:00 – 15:00, tại P.101, A3

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn công tác coi thi cho trưởng điểm và thư ký, thanh tra thi kỳ thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS NN năm 2019.

Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo thi, trưởng điểm, trưởng thư ký, thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.

15:00 – 16:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với công ty TNG về cải tạo sữa chữa Khoa Pháp.Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. 15:30 – 16:30 ngày 31/5/2019 (Thứ Sáu): Tập huấn cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS NN năm 2019.

Thành phần tham dự: cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ theo QĐ của Hiệu trưởng.

(Điểm số 1: P.108-Phòng giáo viên-CNN; Điểm số 2: P.811-A2; Điểm số 3: P.610-A2).

  1. Ngày 01/6/2019 (Thứ Bảy): Trường tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS NN năm 2019. Thành phần tham dự: Cán bộ theo Quyết định của Hiệu trưởng.