TUẦN 41, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/05/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 41, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/05/2019

THỨ HAI, 20/05/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 11:00, tại P.208, A1 Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.
14:00 – 15:30, tại VP BM NN&VH CN ĐNA Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn NN&VH CN ĐNA.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo P.Đào tạo, P.HTPT, P.CTCB, P.Quản trị, Trường THPT CNN; ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐTV HTPT).
14:00, tại HT Sunwah

PHT. Ngô Minh Thủy dự hội thảo “Giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: vấn đề và giải pháp”.

THỨ BA, 21/05/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng họp về việc giao nộp sản phẩm đề tài khoa học trọng điểm cấp Nhà nước thuộc chương trình Tây Bắc sau nghiệm thu.

Thành phần tham dự: Ban Chủ trì đề tài, Thư ký khoa học, bà Trần Hoàng Anh (P.KHCN), bà Đào Thu Hằng (K.NN&VH CNNTA), bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

9:00 – 10:30, tại P.301, A1 PHT. Ngô Minh Thủy họp trao đổi công tác thực tập với Global Link và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Fukui, Nhật Bản.Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.HTPT, K.NN&VH Nhật Bản; Chuyên viên phụ trách thực tập P.CT&CTHSSV; bà Đỗ Bích Ngọc (K.NN&VH Nhật Bản).
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.Thành phần tham dự: Lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL.
14:00 – 17:00, tại P.410, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp Hội đồng xét duyệt đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở đợt 1 năm 2019.Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng theo Quyết định 1002/QĐ-ĐHNN ngày 3/5/2019 của Hiệu trưởng.
14:00 – 16:30, tại P.210, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản và nhóm GV tiếng Nhật khoa NN và VH Nhật Bản về SGK tiếng Nhật.

 

THỨ TƯ, 22/05/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển đầu vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ.Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Quản trị, P.Đào tạo, TT.PTNL, TT.CNTT-TT&HL, P.HCTH; Ban chỉ đạo tổ chức và hoạt động Trường THCS Ngoại ngữ; Hội đồng tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019; Các trưởng điểm, trưởng thư ký; Các ông/bà: Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên (P.Quản trị), Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN).
9:00 – 11:00, tại Trường ĐH KHXH&NV PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm khoa học về chủ đề “Về vấn đề nhóm ngôn ngữ Việt – Mường (Vietic) và văn hóa Đông Sơn”.
14:00, tại P.203, ĐHQGHN Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với ĐHQGHN về đổi mới hoạt động giảng dạy tại Trường ĐHNN. Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, Khoa SĐH, P.Quản trị, TT.CNTT-TT&HL; Trưởng các đơn vị: TT.ĐBCL, TT.PTNL, P.CT&CTHSSV, P.HCTH, TT.Khảo thí.
THỨ NĂM, 23/05/2019

 

8:00 – 12:30, tại Quan Thánh, Hà Nội

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Hội Việt Mỹ.

THỨ SÁU, 24/05/2019

 

7:00 – 8:00, tại Sân A2

PHT. Ngô Minh Thủy dự Lễ bàn giao sinh viên học chương trình Giáo dục quốc phòng.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, các Khoa đào tạo.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng họp liên tịch Ban Giám đốc – Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Công ty TNP về cải tạo, sửa chữa Khoa Pháp.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.Quản trị) và khách mời.

 

THỨ BẢY, 25/05/2019

 

14:00 – 15:00, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn công tác coi thi cho trưởng điểm và thư ký, thanh tra thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 CNN năm 2019.

Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo thi, trưởng điểm, trưởng thư ký, thư ký theo Quyết định số 1159/QĐ-ĐHNN ngày 20/5/2019 của Hiệu trưởng.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. 15:30 – 16:30 ngày 25/5/2019 (Thứ Bảy): Tập huấn cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 CNN năm 2019.

Thành phần tham dự: cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ theo QĐ số 1159/QĐ-ĐHNN ngày 20/5/2019 của Hiệu trưởng.

(Điểm số 1: tại HT6-B2; Điểm số 2: P.108-Phòng giáo viên-CNN; Điểm số 3: P.811-A2; Điểm số 4: P.308-A2; Điểm số 5: phòng giáo viên-tầng 2-C1).

  1. Ngày 26/5/2019 (Chủ Nhật): Trường tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 CNN năm 2019. Thành phần tham dự: Cán bộ theo Quyết định 1159/QĐ-ĐHNN ngày 20/5/2019 của Hiệu trưởng.