TUẦN 39, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 39, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021

THỨ HAI, 22/03/2021

 

7:15, tại TT.GDQP&AN, ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng khóa học 63 – GDQP&AN.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT).

8:00 – 9:45, tại, P.410, A1

Hiệu trưởng tham dự Hội đồng nghiệm thu Học liệu số môn học (đợt tháng 03/2021).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Đàm Minh Thủy ( K.NN&VH Pháp), Hoàng Thị Hạnh (K.NN&VH CNN TA).

10:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng – Bí thư Đảng ủy họp Liên tịch Ban Giám đốc – Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT.Nguyễn Xuân Long họp triển khai Cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc năm 2021”.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Ngọc Anh,  Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV), Lại Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN).

13:30 – 14:30, tại trường Sỹ quan Lục quân 1

 

PHT.Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng CTĐT Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh cho CBGV Trường Sỹ quan Lục quân 1 (khoá II).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Ban chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách khoa ĐT&BDNN.

THỨ BA, 23/03/2021

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp chuẩn bị cho kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 (đợt 1, ngày 28/3/2021).

Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT CNN năm 2021 theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHNN ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng; ông Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), các trưởng điểm, trưởng thư ký điểm thi.

8:30-10:30, tại 301, A1

PHT.Hà Lê Kim Anh họp triển khai nội dung công tác tập huấn Chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo, Thủ lĩnh dấn thân”.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN) và khách mời.

10:00, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên, Ban Chấp hành công Đoàn Trường, Bí thư ĐTN; Giáo sư, Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ: trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó bộ môn trực thuộc Khoa; Trưởng, Phó các tổ chuyên môn thuộc trường THPT CNN, trường THCS Ngoại ngữ. (Lưu ý: cán bộ tham gia là viên chức của Trường).

13:00 – 17:00, tại HT A, Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHT. Hà Lê Kim Anh tham gia Hội thảo “Vai trò của Giáo dục đại học trong sáng tạo xã hội và cơ hội hợp tác” trong khuôn khổ Đề án 1665 Hỗ trợ sinh viên Đổi mới – Sáng tao – Khởi nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội đồng Anh.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Kim Dung (Văn phòng Đề án Fire).

THỨ TƯ, 24/03/2021

 

8:00, tại Trường ĐHKHTN

Hiệu trưởng – Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ năm.

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp đánh giá Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng dự họp chi bộ P.HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: đảng viên Chi bộ P.HCTH-HTPT.

15:30, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

PHT.Nguyễn Xuân Long tham dự Lễ ký kết hợp tác giữa ĐHQGHN với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

THỨ NĂM, 25/03/2021

 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, P.Quản trị, P.KHTC, P.HCTH, TT.Khảo thí, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngoại ngữ và văn phòng, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

14:00 – 15:30, tại HT Vũ Đình Liên

PHT.Nguyễn Xuân Long tham gia tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Mạng lưới cựu người học Trường lần thứ I.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV).

20:30 – 22:00, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp với nhóm chủ trì, thư ký các tiểu ban của Hội thảo quốc gia UNC2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN; Ban tổ chức Hội thảo; thành viên các tiểu ban theo Quyết định số 2180/QĐ-ĐHNN ngày 25/11/2020 của Hiệu trưởng; các chủ trì, thư ký các tiểu ban được mời.

THỨ SÁU, 26/03/2021

 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT.Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ Xây dựng – Điện nước, Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

17:30 – 19:00, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu gặp mặt và dự tập huấn chuyên đề 2-Truyền thông Đa phương tiện dành cho Đại sứ ULIS.

Thành phần tham dự: Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

THỨ BẢY, 27/03/2021

 

8:30 – 11:00, tại Hội trường Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự Đại hội Đại biểu Mạng lưới cựu người học trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Chủ tịch Hội đồng TVHTPT, lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CT HSSV, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.KHTC, P.QT, P.HCTH, P.TCCB, P.HTPT, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội sinh viên, BCN các khoa đào tạo, các đại biểu có tên trong danh sách tham dự.

CHỦ NHẬT, 28/03/2021

 

 

 

                                 

                     THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 22/3/2021 đến 31/3/2021, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh học lớp CCCT.
  2. Thứ Sáu, ngày 26/3/2021, 14:00 – 15:30, tại P.410, A1: tập huấn nghiệp vụ và giao nhận tài liệu cho Ban Chỉ đạo Hội đồng thi thử THPT CNN năm 2021 (đợt 1 ngày 28/3/2021). Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo Hội đồng thi kỳ thi thử THPT CNN năm 2021 đợt 1 ngày 28/3/2021 theo Quyết định Hiệu trưởng.
  3. Thứ Bảy, ngày 27/3/2021, 14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting: Tập huấn Hội đồng coi thi thử THPT CNN năm 2021 đợt 1 ngày 28/3/2021. Thành phần tham dự: toàn thể ban coi thi thử THPT CNN năm 2021.
  4. Chủ nhật, ngày 28/3/2021, 6:00 – 12:00, tại các điểm thi: Tổ chức kỳ thi thử THPT CNN năm 2021 đợt 1. Thành phần tham dự: Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.