TUẦN 39, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 39, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019

THỨ HAI, 06/5/2019  
8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 -10:30, tại P.509, A1 Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy tham dự lễ khai giảng lớp tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên thành phố Gumi – Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT; Ban chủ nhiệm khoa và giáo viên phụ trách Khoa NN &VH Hàn Quốc.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp kiểm tra việc thực hiện định mức giờ NCKH và chuyển giao tri thức của giảng viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN (theo Quyết định số 1868/QĐ-ĐHNN ngày 15/9/2017 của Hiệu trưởng).

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.KHCN, P.TCCB, P.Đào tạo, TT. Khảo thí, K.ĐT&BDNN, và bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Trưởng Khoa NN và VH CNNTA).

THỨ BA, 07/05/2019  
8:00 – 10:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Khoa tiếng Anh về công tác giảng dạy cho sinh viên CTĐT chất lượng cao thuộc các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Trưởng các phòng: Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính và Ban chủ nhiệm Khoa tiếng Anh.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát chỉnh trang khuôn viên tại Khoa NN và VH Pháp.Thành phần tham dự: Các thành viên theo quyết định số 974/QĐ-ĐHNN ngày 24/4/2019 của Hiệu trưởng.
14:00 – 16:45, tại  Khách sạn Lotte PHT. Ngô Minh Thủy tham dự Hội thảo “Thực tiễn trong việc thúc đẩy phát triển lấy con người làm trung tâm” nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa Thụy Điển – Việt Nam.
14:00 – 15:15, tại P.201-A1 Hiệu trưởng tiếp đoàn công tác của Học viện Sáng tạo, Đại học Dublin – Ai-len (Innovation Academy, University College Dublin – IA UCD).Thành phần tham dự:  Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hợp tác và Phát triển, Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Trung tâm CNTT-TT&HL, Trung tâm Phát triển Nguồn lực, bà Đào Diệu Linh (Bộ môn Tâm lý Giáo dục), bà Nguyễn Thị Hồng Duyên (K.SPTA).
15:30 – 17:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ, trực thuộc Trường ĐHNN.Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo công tác tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ theo QĐ số 826/QĐ-ĐHNN ngày 02/4/2019; Các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT); Nguyễn Lân Trung (HĐTV HT&PT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).
THỨ TƯ, 08/05/2019  
8:00 –10:00 tại HT. tầng 2, Sunwah Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 5/2019.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Hiệu trưởng  các Trường: THPT CNN; THCS Ngoại ngữ, Trưởng Khoa Sau đại học và Khoa ĐT&BDNN.

10:15 – 11:30, tại P.201, B3 Ban Giám hiệu dự Lễ khai trương “Không gian làm việc chung cho giảng viên ULIS”.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.KHTC P.HCTH, P.CT&CTHSSV, P.QT, TT.PTNL; TT.CNTT-TT&HL và Trưởng các Khoa đào tạo.

14:00 – 17:00, tại P.202, ĐHQGH PHT. Lâm Quang Đông họp Hội đồng Nhân văn và Nghệ thuật ĐHQGHN.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu làm việc với Chi ủy và Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên huấn Đảng ủy; Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường ĐHNN; Chi ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn giáo viên Trường THPT CNN.

THỨ NĂM, 09/05/2019  
8:00 – 9:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng Chính trị và Công tác HSSV về việc chuẩn bị tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH.2015 và việc phối hợp quản lý, hỗ trợ sinh viên học tập môn Giáo dục ANQP tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo và toàn thể cán bộ Phòng Chính trị và CT HSSV.

8:30 – 11:00, tại P.410, A1 PHT. Lâm Quang Đông tham dự tọa đàm “Xu hướng nghiên cứu về dạy – học ngoại ngữ trong thời kỳ mới và định hướng khoa học công nghệ của Trường giai đoạn 2019 – 2025” nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18/5/2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P. ĐT); Trần Thị Thu Hiền (TT. KT); Vũ Thị Thanh Nhã (Khoa tiếng Anh) và các cán bộ, giảng viên, học viên cao học và NCS quan tâm.

THỨ SÁU, 10/05/2019  
8:00 – 10:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc về Dự án “Rà soát, đánh giá các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh các bậc học”.Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm K.ĐT&BDNN và khách mời.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Thứ Tư, ngày 08/5/2019 tại tầng 1, nhà H, Bệnh viện E: Lịch khám sức khỏe bổ sung cho cán bộ, viên chức Trường.
  • Sáng: 7:30 – 11:00
  • Chiều: 13:30 – 15:30
  1. Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 11 và 12/5/2019, từ 7:00: Tổ chức thi tuyển chuyên viên Trường THCS Ngoại ngữ trực thuộc Trường ĐHNN.