Tra cứu kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 4 năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 4 năm 2019

 TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Lưu ý:
– Kết quả gồm: Điểm môn cơ bản quy điểm 10; Điểm thành phần các môn cơ sở và Tổng điểm môn cơ sở quy thang điểm 10; Điểm thi môn thi ngoại ngữ 2.
– Những thí sinh thuộc đối tương ưu tiên đã được cộng 1 điểm vào môn Cơ bản và 10 điểm vào môn Ngoại ngữ 2
– Thí sinh có thể đăng ký phúc khảo từ ngày 10/5/2019 đến ngày 20/5/2019

>>> Tải mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây <<<