TUẦN 38, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/03/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 38, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/03/2020

THỨ HAI, 16/03/2020

 

8:30 – 10:00, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:30 – 11:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Phòng Đào tạo, P.CT&CTHSSV về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV).

10:30 – 11:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Nga, Ngô Tuấn Anh.

14:30 – 16:00, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia ở Trường ĐHNN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN, Trưởng Phòng KHCT; Các ông: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Lại Thị Phương Thảo (Trường CNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

THỨ BA, 17/03/2020

 

8:00 – 9:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh.

THỨ TƯ, 18/03/2020

 

10:00 – 11:00, tại Zoom Meeting

Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh họp Chi bộ P. HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên Chi bộ P.HCTH-HTPT.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng họp Hội đồng xét tặng danh NGND, NGƯT năm 2020 cấp ĐHQGHN.

15:00 – 16:30, tại Zoom Meeting

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng HTPT.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên P.HTPT

THỨ NĂM, 19/03/2020

 

8:30 – 10:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của hiệu trưởng) và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở Y tế Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Vũ Xuân Kiên (P.QT); Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV) và khách mời.

THỨ SÁU, 20/03/2020

 

8:30 – 10:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn về ứng dụng CNTT trong quản trị đại học (sử dụng nền tảng Office 365 Education).

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo, Ban Thư ký theo Quyết định số 507/QĐ-ĐHNN ngày 10/3/2020 của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1. Phòng HCTH thông báo: Zoom ID của từng cuộc họp trong Lịch tuần sẽ được gửi vào email của các cá nhân tham dự.
  2. ĐBCL thực hiện công văn số 622/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 26 tháng 2 năm 2020 về thu thập dữ liệu xếp hạng THE 2020, hạn nộp dữ liệu trước 17h ngày 18/03/2020.
  3. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 711/ĐHQGHN-ĐT ngày 05/03/2020 về thông báo chương trình trao đổi sinh, học viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm học 2020-2021, hạn nộp hồ sơ ngày 20/03/2020.
  4. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 713/ĐHQGHN-ĐT ngày 05/03/2020 về thông báo chương trình khóa học mùa hè tại Đại học Koc, Thổ Nhĩ Kỳ, hạn nộp hồ sơ ngày 20/3/2020.
  5. Khoa ĐT&BDNN thực hiện công văn số 606/ĐHQGHN-ĐT ngày 25 tháng 2 năm 2020 về báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019, hạn nộp báo cáo trước ngày 25/03/2020.
  6. Phòng KHTC nhắc các đơn vị hoàn thành việc kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ từ ngày 16/3/2020 đến 22/3/2020.