TUẦN 37, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 37, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 07/3/2022 
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Thường trực Ban TSĐH năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Hoa Ngọc Sơn, Vũ Minh Hạnh (K.ĐT&BDNN).
10:30 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông họp về việc chuẩn bị Hội thảo của Khoa NN&VH Đức. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN), Lê Tuyết Nga, Lê Thị Bích Thủy (Khoa NN&VH Đức).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ, Phòng Hợp tác Phát triển, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng về việc rà soát kế hoạch nhiệm vụ tháng 3. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL).
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc triển khai ứng dụng ULIS NOW tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST); thành viên Ban vận hành ứng dụng ULIS NOW, lãnh đạo phòng CT&CTHSSV; Thường vụ BCH ĐTN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HSV.
THỨ BA, 08/3/2022 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo TT. Khảo thí. Thành phần tham dự: bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT).
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng CT&CTHSSV về việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 3. Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ P.CT&CTHSSV.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingHiệu trưởng họp về triển khai Đề án nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ tại các trường THCS và TH huyện Ba Vì. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Hoa Ngọc Sơn, Đỗ Thị Mỹ Hạnh (K.ĐTBDNN).
10:30 – 11:45, tại P.301PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng Đào tạo về triển khai công tác đào tạo HK2. Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ P.ĐT.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng điện nước (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp công tác chuẩn bị tổ chức Kì thi Olympic VNU 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, TT.KT, Trường THPTCNN, Phòng Quản trị, TT.PTNL.
THỨ TƯ, 09/3/2022 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingBan Giám hiệu họp góp ý Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, P.KHCN, P.KHTC, P.TCCB và Chủ tịch Công đoàn Trường.
14:00 – 15:30, P.201, A1 và Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Ban Giám hiệu Trường THCS Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN).
THỨ NĂM, 10/3/2022 
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường Bài giảng tiếng Hàn của Khoa NN&VH Hàn Quốc. Thành phần tham dự: các ông/bà; Ngô Việt Tuấn (P.ĐT); Lã Thị Thanh Mai, Đỗ Thúy Hằng (K.NN&VH Hàn Quốc) và các thành viên hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.
THỨ SÁU, 11/3/2022 
8:00 – 12:00, tại Hội trường Tầng 1, Sunwah và Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm khoa học: “Tình hình giảng dạy tiếng Hàn ở bậc phổ thông tại Việt Nam”. Thành phần tham dự: lãnh đạo Phòng Đào tạo; đại diện BGH Trường THCS NN và Trường THPT CNN; các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH); Ban chủ nhiệm, giáo viên và sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc; giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, giáo viên, học sinh các trường trung học cơ sở đang giảng dạy – học tiếng Hàn và khách mời.
8:30 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Hội đồng Kỷ luật cán bộ đi học tập quá hạn không về Trường công tác. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Kỷ luật theo QĐ số 547/QĐ-ĐHNN, 548/QĐ-ĐHNN, 549/QĐ-ĐHNN  ngày 28/02/2022 của Hiệu trưởng.
10:00 – 11:30, tại giảng đường A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về hệ thống wifi tập trung tại giảng đường. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL).
14:00 – 16:00, tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, 63 Nguyễn Văn HuyênPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ Bế giảng Khóa bồi dưỡng kĩ năng phiên dịch tiếng Nga cho cán bộ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Hoàng Thị Kim Ngân (P.ĐT), Ngô Minh Thu, Phạm Dương Hồng Ngọc, Lưu Nam Hà, Nguyễn Thu Hà ( Khoa NN&VH Nga).
THỨ BẢY, 12/3/2022 
8:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và trường phổ thông”. Thành phần tham dự: Ban Tổ chức và đại biểu đăng ký tham dự.
CHỦ NHẬT, 13/3/2022 
  

                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 12-13/3/2022: Kỳ thi ĐGNLNN VSTEP.2; VSTEP.3-5 và CĐR NN Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Thành phần tham dự: cán bộ có tên theo Quyết định của Hiệu trưởng.