TUẦN 37, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 37, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021

THỨ HAI, 08/03/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:30 – 11:30, tại P.105, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp chi bộ P.ĐT

Thành phần tham dự: toàn thể đảng viên chi bộ P.ĐT

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

PHT. Lâm Quang Đông dự họp chi bộ P.KHCN-TT.ĐBCL-TT.CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: toàn thể đảng viên chi bộ P.KHCN-TT.ĐBCL-TT.CNTT-TT&HL.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp với Phòng KHCN về công tác chuẩn bị Hội thảo UNC2021.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất Mạng lưới Cựu SV ULIS.

Thành phần tham dự: các ông/bà Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Văn Sơn (TT.CNTT-TT&HL), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV).

THỨ BA, 09/03/2021

 

8:00 – 10:00, tại HT tầng 9 Nhà điều hành, ĐHQGHN

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự tập huấn: “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá để phục vụ kiểm định chất lượng CSGD đại học theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT”.

Thành phần tham dự: Trung tâm ĐBCL; toàn bộ Ban Thư ký và tất cả thành viên các nhóm chuyên trách.

8:30, tại Bộ xây dựng, 37 Lê Đại Hành

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Bộ Xây dựng về nhiệm vụ quy hoạch 1/500 trường ĐHNN, VNU tại Hoà Lạc.

11:00 – 12:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội về Trung tâm Giáo dục Đài Loan.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Ngoan (K.ĐT&BDNN), Phạm Minh Tiến (K.ĐT&BDNN).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc xây dựng ứng dụng di động cho sinh viên.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Trịnh Hải Tuấn, Lê Quốc Quân (TT. CNTT- TT&HL) và khách mời.

THỨ TƯ, 10/03/2021

 

7:30 – 8:00,

tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Thành phần tham dự: các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ.

8:00 – 9:00,

tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự họp Đảng ủy đánh giá nhiệm kỳ công tác PHT. Nguyễn Xuân Long.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên.

9:15 – 10:00,

tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Thành phần tham dự: Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Trường (là viên chức, là Đảng viên).

10:15 – 12:00,

tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu họp giao ban Qúy I/2021

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

THỨ NĂM, 11/03/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc kiểm tra công tác cải tiến chất lượng các CTĐT đã được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của AUN – QA (giai đoạn 2016 – 2018).

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách ĐBCL của Khoa Sau Đại học và Khoa Sư phạm Tiếng Anh; lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về thiết bị biên phiên dịch tại ULIS.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Tử Huy (P.QT), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT) và khách mời.

20:00 – 21:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự buổi giới thiệu và hướng dẫn chương trình học GDQP&AN và GDTC cho sinh viên QH.2020.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo tổ chức giảng dạy GDQP-AN & GDTC cho sinh viên QH.2020 theo quyết định của hiệu trưởng ban hành.

THỨ SÁU, 12/03/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp Thường trực Ban truyền thông TS ĐHCQ 2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BD), Hoàng Thị Mai Phương (ULIS TV).

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về quy hoạch 1/500 trường ĐHNN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

THỨ BẢY, 13/03/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 14/03/2021

 

 

 

                                                                                                        

THÔNG BÁO-NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 12/3/2021, tại Viện ĐBCL, ĐHQGHN: Ban Giám hiệu tham gia tập huấn: “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá để phục vụ kiểm định chất lượng CSGD đại học theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT”. Thành phần tham dự: Ban Thư ký và thành viên các nhóm chuyên trách (theo phân công của TT.ĐBCL).