TUẦN 36, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 36, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

THỨ HAI, 15/04/2019 Nghỉ bù chủ nhật
Giỗ tổ Hùng Vương
THỨ BA, 16/04/2019  
8:00 – 9:30, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 11:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp về công tác tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ, trực thuộc Trường ĐHNN.Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo công tác tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ theo QĐ số 826/QĐ-ĐHNN ngày 02/4/2019; Các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT); Nguyễn Lân Trung (HĐTV HT&PT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp chuẩn bị tổ chức HTQT 2019.Thành phần tham dự: Phòng KHCN; Lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.KHTC, P. Quản trị, P.CT&CTHSSV, TT. PTNL, TT.CNTT-TT&HL, Đoàn TN, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu.
15:30 – 16:30, tại P. 301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.Thành phần tham dự: Các ông/ bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV); Phạm Văn Kim (P.QT);  Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT); Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL); Đại diện BGH Trường THPT CNN.
THỨ TƯ, 17/04/2019  
8:30 – 10:00, tại P.410, A1 Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: Các đồng Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên thuộc chi bộ Phòng Quản trị.

14:00 – 15:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL.

 

15:30 – 17:30, tại P. Hội đồng Trường CNN Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu dự sinh hoạt chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy (đ/c Vũ Văn Hải) và toàn thể Đảng viên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

THỨ NĂM, 18/04/2019  
8:00 – 10:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông kiểm tra tiến độ xây dựng đề án đổi mới hoạt động giảng dạy bậc đại học và sau đại học ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN giai đoạn 2019-2025.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, Khoa SĐH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT. Khảo thí, P.CT&CTHSSV, TT.ĐBCL, P.Quản trị, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL, P.KHTC.

10:00 – 11:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Thanh tra – Pháp chế.
14:00 – 15:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo phòng Quản trị và Tổ trưởng Tổ Xây dựng – Điện nước.

Thành phần tham dự: Các ông: Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Minh.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT. Lâm Quang Đông kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Khoa SĐH và các chuyên viên tuyển sinh; Lãnh đạo phòng TTPC; Đại diện lãnh đạo phòng Quản trị.

THỨ SÁU, 19/04/2019  
10:00 – 12:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ, trực thuộc Trường ĐHNN.Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo công tác tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ theo QĐ số 826/QĐ-ĐHNN ngày 02/4/2019; Các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT); Nguyễn Lân Trung (HĐTV HT&PT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).
8:00 – 12:00, tại P. D205Bộ GD&ĐT PHT. Lâm Quang Đông tham dự và báo cáo tại buổi Tọa đàm về hoạt động kiểm định chất lượng trong dạy và học ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL).

 

10:00 – 11:30, tại P.301, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với công ty H.I.S về cơ hội việc làm của sinh viên.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thực tập các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.HTPT.

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng dự lễ trao học bổng của cựu sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Đại diện BCN và giáo vụ Khoa SPTA; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách Phòng CT&CTHSSV; Sinh viên được nhận học bổng và 20 sinh viên Khoa SPTA.

THỨ BẢY, 20/04/2019  
14:00 – 17:30, tại HT. Vũ Đình Liên PHT. Lâm Quang Đông dự hội thảo quốc tế “Hoàng tử Lý Long Tường”.Thành phần tham dự: Đại diện các đơn vị trong Trường, Khoa NN&VH Hàn Quốc và khách mời.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Ngày 21/4/2019 tổ chức kỳ thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT CNN.
  2. Ngày 20 và 21/4/2019 tại tầng 2 nhà C2-ĐHNN và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: tổ chức kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2019 Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng và Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.
  3. Từ ngày 16-19/4/2019 đoàn thanh tra tuyển sinh SĐH năm 2019 của ĐHQGHN đi kiểm tra hoạt động tuyển sinh SĐH năm 2019.
  4. Ngày 20/04 và 21/04/2019: Hiệu trưởng làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.
  5. 08h30, Ngày 08-5-2019 tại Sân vận động Trường ĐHNN-ĐHQGHN tổ chức tập huấn công tác PCCC năm 2019. Thành phần tham dự: Toàn Đội phòng cháy, chữa cháy theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 05/4/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN và các cán bộ thuộc đơn vị Phòng/Khoa/Trung tâm/Trường THPT CNN đã được đề cử tham gia lớp huấn luyện.