TUẦN 35 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 09.4.2018 ĐẾN NGÀY 15.4.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 35 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 09.4.2018 ĐẾN NGÀY 15.4.2018

THỨ HAI, 09.4.2018

 • 8h00 – 11h00 tại HT tầng 1, Sunwah: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, TS.Nguyễn Việt Hùng (TT.ĐBCL) tham dự Hội thảo “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới”.
 • 14h00 – 16h00 tại phòng 201, A1: Tiếp đoàn Trường Đại học KHXH&NV- Đại học Massey, Niu Di Lân.

Thành phần: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), Huỳnh Anh Tuấn (Trưởng Khoa SĐH), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó Trưởng khoa ĐT&BDNN).

 • 14h00 – 15h30 tại HT tầng 1, Sunwah: Giới thiệu Dự án Tokushin Japan 50.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV và Khoa NN&VH Nhật Bản, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội SV Trường, sinh viên năm thứ 3,4 Khoa NN&VH Nhật Bản và các sinh viên quan tâm.

THỨ BA, 10.4.2018

 • 7h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Khai mạc Hội thảo Quốc gia năm 2018 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng, chủ trì các Tiểu ban, báo cáo viên, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong toàn Trường và khách mời.

 • 9h30 – 10h30 tại phòng 301, A1: Họp về công tác mua sắm trang thiết bị năm 2018 theo đề nghị của các đơn vị trong Trường.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, ông Phạm Văn Kim (Trưởng phòng QT), bà Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC); Tổ xét chọn đơn vị cung ứng tài sản, vật tư theo Quyết định số 698/QĐ-ĐHNN ngày 04/4/2018 của Hiệu trưởng.

 • 10h30 – 11h30 tại phòng 301, A1: Họp về công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất trong Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, ông Phạm Văn Kim (Trưởng phòng QT), bà Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC), ông Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc TT.PTNL), ông Nguyễn Thành Văn (Hiệu trưởng Trường THPT CNN).

 • 15h00 – 16h30 tại phòng 201, A1: Tiếp Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Thành phần: Hiệu trưởng, Trưởng phòng HTPT, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng khoa NN&VH Pháp (Khoa NN&VH Pháp bố trí phiên dịch).

THỨ , 11.4.2018

 • 8h30 tại HT Sunwah: Hiệu trưởng dự Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng và uy tín quốc tế của các trường đại học Việt Nam.
 • 8h30 – 10h30 tại phòng 301, A1: Làm việc với Đoàn kiểm tra thường niên công tác tuyển sinh và đào tạo LKQT năm 2017.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách LKQT của Khoa SĐH và ĐTBDNN (Khoa ĐTBDNN làm đầu mối).

 • 9h00 – 10h30 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Thường vụ Công đoàn Trường.
 • 10h00 – 11h30 tại phòng 410, A1: Làm việc với đối tác và giới thiệu chương trình thực tập Narita, Nhật Bản.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, cán bộ phụ trách chương trình thực tập Nhật Bản của Khoa NN&VH Nhật Bản, chuyên viên phụ trách thực tập Nhật Bản của Phòng CT&CTHSSV, chuyên viên phụ trách thực tập của Khoa ĐT&BDNN, sinh viên tham gia chương trình và đại diện đối tác.

 • 14h00 – 15h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai Đề án Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh định hướng tiểu học.

Thành phần: Hiệu trưởng, nhóm chuyên trách xây dựng Đề án theo QĐ số 659/QĐ-ĐHNN ký ngày 29/3/2018.

 • 14h00 – 15h30 tại phòng 410, A1: Họp chuẩn bị Hội nghị Hợp tác Phát triển năm 2018.

Thành phần: Ban tổ chức Hội nghị theo Quyết định số 683/QĐ-ĐHNN ngày 02/4/2018 của Hiệu trưởng: PHT Ngô Minh Thủy, các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng, Bùi Đình Thắng, Mai Vân Hoa (P.HTPT), Vũ Tiến Thịnh (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Sơn (TT. PTNL); các ông/bà được phân công chuẩn bị tham luận: Lâm Quang Đông (P.KHCN), Lê Hoài Ân (K.Đức), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA), Nguyễn Huyền Trang (P.CT&CTHSSV), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH).

 • 14h00 – 15h00 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 15h00 – 16h00 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.

THỨ NĂM, 12.4.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h30 tại phòng 202, ĐHQGHN: Hiệu trưởng dự họp Ban tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN.
 • 10h30 – 12h00 tại phòng 301, A1: Họp về công tác thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 3/2018 (ngày 22/4/2018).

Thành phần: Thành viên HĐTS theo Quyết định số 2467/QĐ-ĐHNN ngày 07/12/2017 và 208/QĐ-ĐHNN ngày 02/1/2018 của Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản trị, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Giám đốc Trung tâm PTNL.

 • 14h00 -16h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban chỉ đạo đổi mới công tác thực hành, thực tập nghiệp vụ và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 666/QĐ-ĐHNN ngày 30/3/2018 của Hiệu trưởng: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, các ông, bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Huyền Trang (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Nguyễn Thị Thắng (BM.TLGD), Nguyễn Hoàng Giang (BT Đoàn TN Trường), Phạm Thị Hồng Vân (Chủ tịch Hội SV Trường).

THỨ SÁU, 13.4.2018

 • 8h00 -10h30 tại phòng 410, A1: Họp triển khai thỏa thuận hợp tác giữa ULIS và IIG-Vietnam.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng TCCB, CT&CTHSSV, Phòng KHTC, Phòng HTPT, TT. Khảo thí, TT. CNTT-TT&HL, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Khoa SPTA, Khoa Tiếng Anh.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng KHCN thực hiện công văn số 1028/ĐHQGHN-KHCN ngày 27/3/2018 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn cấp đơn vị, hạn triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/4/2018; Thực hiện Cv số 1136/ĐHQGHN-KHCN ngày 05/4/2018 v/v góp ý dự thảo Chiến lược phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2018-2030, hạn trước 16h00 ngày 10/4/2018.
 2. Phòng CT&CTHSSV thực hiện công văn số 999/ĐHQGHNCTHSSV ngày 26/3/2018 về chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2018-2019, hạn nộp danh sách và hồ sơ xét nhận học bổng trước ngày 10/4/2018.
 3. Khoa ĐT&BDNN thực hiện công văn số 991/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/3/2018 về báo cáo hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài năm 2017, hạn nộp báo cáo trước ngày 10/4/2018.
 1. Thứ Hai, ngày 09/4/2018 tại Phòng 202, A1: Đối chiếu học phí hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 của Khoa SPTA (sáng) và của Khoa NN&VH Nga (chiều). Thành phần: Chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV, chuyên viên Văn phòng Khoa và chuyên viên Phòng KHTC.
 2. Thứ Ba, ngày 10/4/2018 tại Phòng 202, A1: Đối chiếu học phí hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 của NN&VH Ả rập (sáng) và của Khoa NN&VH Trung Quốc(chiều). Thành phần: Chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV, chuyên viên Văn phòng Khoa, BM và chuyên viên Phòng KHTC.
 3. Thứ Tư,, ngày 11/4/2018 tại Phòng 202, A1: Đối chiếu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (sáng). Thành phần: Chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV, chuyên viên VP Trường PTCNN và chuyên viên Phòng KHTC.
 4. Thứ Năm, ngày 12/4/2018 tại Phòng 202, A1: Đối chiếu học phí hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 của Khoa NN&VH Đức (sáng) và của Khoa NN&VH Nhật Bản (chiều). Thành phần: Chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV, chuyên viên Văn phòng Khoa và chuyên viên Phòng KHTC.
 5. Thứ Sáu,, ngày 13/4/2018 tại Phòng 202, A1: Đối chiếu học phí hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 của Khoa NN&VH Pháp (sáng) và của Khoa NN&VH Hàn Quốc(chiều). Thành phần: Chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV, chuyên viên Văn phòng Khoa và chuyên viên Phòng KHTC.
 6. Từ ngày 02/4-10/4/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.