TUẦN 34, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 34, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019

THỨ HAI, 01/04/2019  
8:00 – 9:30, tại P.208, A1 Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu.Thành phần tham dự: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Tiểu Ban kỹ thuật sát hạch năng lực Tin học văn phòng.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng TCCB; Các ông: Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thái Bình, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác phòng cháy chữa cháy Trường ĐHNN năm 2019.Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng Quảng trị; Các ông: Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Ngô Tuấn Anh (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Phú Chiến (Trường THPT CNN).
14:00 – 15:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng gặp mặt các chuyên viên tham gia khóa bồi dưỡng tập trung về tiếng Anh giao tiếp.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng TCCB, TT.CNTT-TT&HL; Các cán bộ được mời.

15:00 – 16:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng gặp mặt các chuyên viên tham gia khóa bồi dưỡng tập trung về Tin học văn phòng.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng TCCB, Phòng HCTH, TT.CNTT-TT&HL; Các cán bộ được mời.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai chung kết Book Review.

Thành phần tham dự: Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; Giám đốc TT CNTT-TT&HL, PGĐ và các chuyên viên phụ trách.

THỨ BA, 02/04/2019  
15:00 – 16:30, tại P.301, A1 PHT. Lâm Quang Đông tham dự họp sinh hoạt chi bộ Phòng KHCN và Trung tâm CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Dương Quỳnh Hoa, Vũ Văn Hải, Phạm Văn Kim (Đảng ủy viên) và toàn thể đảng viên chi bộ Phòng KHCN và Trung tâm CNTT-TT & HL.

THỨ TƯ, 03/04/2019  
8:30 – 11:30, tại HT tầng 2 ULIS Sunwah Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tọa đàm định hướng khoa học, công nghệ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN, giai đoạn 2019 – 2025.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHCN, TT. Khảo thí, TT.CNTT-TT&HL, Phòng Đào tạo, TT.NCNN-NN&QTH; Trưởng các khoa đào tạo; Chủ tịch HĐ KH-ĐT; Trưởng phòng KH-TC; Các chuyên viên phòng KHCN.

14:00 – 16:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tuyển sinh THPT CNN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, TT.Khảo thí; Trưởng các đơn vị: phòng KH-TC, phòng Quản trị; Giám đốc TT. PTNL; Ban giám hiệu trường THPT CNN.

THỨ NĂM, 04/04/2019  
8:30, tại P.203, ĐHQGHN Hiệu trưởng tham dự Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

Thành phần tham dự:  Ông Vũ Văn Hải (Phòng CT&CTHSSV).

14:00 – 16:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng họp xây dựng đề án đổi mới hoạt động giảng dạy ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, TT. Khảo thí, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL, P. Quản trị.

THỨ SÁU, 05/04/2019  
8:00 – 11:30, tại HT Vũ Đình Liên Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội thảo “Xây dựng cộng đồng học thuật trong tổ chức đào tạo sau đại học tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN”.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo khoa SĐH; cán bộ khoa học giảng dạy và hướng dẫn bậc sau đại học và HVCH/NCS của Khoa SĐH.

10:30 – 13:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng KT-VH Đài Bắc tại Hà Nội.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTPT, Khoa NNVH Trung Quốc, Khoa ĐTBDNN.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa đối với cán bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng: HCTH; TCCB; HTPT; KHCN.

 

18:00, tại HT Vũ Đình Liên Hiệu trưởng dự Hội nghị lớp trưởng về đánh giá Hồ sơ thực tập.

Thành phần tham dự: Đại diện các khoa đào tạo; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thực tập phòng CT&CTHSSV; Đại diện Đoàn TN, Hội SV; Toàn bộ lớp trưởng các khóa QH.2016, QH.2017, QH.2018 và bí thư chi đoàn khóa QH.2016.

THỨ BẢY, 06/04/2019  
8:00 – 16:00, tại TT. GDTX tỉnh Thanh Hóa Hiệu trưởng dự chương trình bồi dưỡng (đợt 2) và Tập huấn cho GV Tiếng Anh Sở GD&ĐT Thanh Hoá.

Thành phần tham dự: Đội ngũ giảng viên được cử theo QĐ của Hiệu trưởng.

 

 

THÔNG BÁO-NHẮC VIỆC

  1. ĐT thực hiện công văn số 844/ĐHQGHN-ĐT ngày 25/3/2019 về điều chỉnh các học phần thuộc khối kiến thức chung tại ĐHQGHN, hạn nộp phương án điều chỉnh trước 17h ngày 05/4/2019.
  2. HTPT thực hiện công văn số 811/ĐHQGHN-HTPT ngày 21/3/2019 về triển khai hợp tác với thành phố Đà Nẵng, hạn nộp nội dung thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và UBND thành phố Đà Nẵng trước ngày 05/4/2019.
  3. HTPT thực hiện công văn số 807/ĐHQGHN-HTPT ngày 21/3/2019 về kế hoạch đoàn ra năm 2019, hạn nộp báo cáo trước ngày 08/4/2019.
  4. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 372/ĐHQGHN-ĐT ngày 22/3/2019 về thông báo chương trình mùa hè ở ĐHQG Singapore, hạn nộp hồ sơ và danh sách sinh viên trước ngày 08/4/2019.
  5. Phòng Đào tạo và TT.CNTT-TT&HL bố trí tham dự “Hội nghị tập huấn công tác truyền thông tuyển sinh năm 2019” theo công văn số 874/GTT-ĐHQGHN ngày 27/3/2019.
  6. Từ ngày 01/04/2019, phòng Quản trị tiến hành bảo dưỡng điều hòa tại các đơn vị trong Trường. Phòng Quản trị sẽ làm việc trực tiếp với từng đơn vị về thời gian, địa điểm, số lượng điều hòa bảo dưỡng. Kính đề nghị các đơn vị phối hợp.