TUẦN 34 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 02.4.2018 ĐẾN NGÀY 08.4.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 34 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 02.4.2018 ĐẾN NGÀY 08.4.2018

THỨ HAI, 02.4.2018

 • 8h00 -9h30 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h45 -10h30 tại phòng 208, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.
 • 10h30 -11h30 tại phòng 208, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa Sau đại học.
 • 14h00 – 15h30 tại phòng 207, A1: Họp rà soát công tác tổ chức Ngày hội sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp và Hội thảo KH Quốc gia 2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Phòng KHCN.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 410, A1: Họp góp ý về Quy định quản lý, phối hợp khai thác hệ thống đào tạo và kiểm tra đánh giá trực tuyến của Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông, bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Phạm Văn Kim (P.Quản trị), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), ông Khoa Anh Việt và Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT – TT&HL).

THỨ BA, 03.4.2018

 • 8h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

Thành phần: BTĐU – Hiệu trưởng, Trưởng phòng CT&CTHSSV.

 • 14h00 – 17h00 tại phòng 410, A1: Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về “Mô hình nâng cao năng lực tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho CBCCVC các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” (trong khuôn khổ Đề tài mã số KHCN –TB.26X/13-18).

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, các thành viên Đề tài, bà Trần Hoàng Anh (Phòng KHCN) và khách mời.

14h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Tham dự cuộc họp về Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại ĐHQGHN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng khoa Sau đại học.

THỨ , 04.4.2018

 • 8h30 -10h00 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn NN&VH Ả rập.

Thành phần: Hiệu trưởng, toàn thể cán bộ Bộ môn NN&VH Ả rập.

 • 10h00 -11h30 tại phòng 410, A1: Họp giao ban công tác tháng 4/2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Hiệu trưởng Trường THPT CNN, Trưởng khoa SĐH và Khoa ĐT&BDNN.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban chỉ đạo Đề án xây dựng hệ thống Website học phần tại Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 673/QĐ-ĐHNN ngày 30/3/2018 của Hiệu trưởng: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Hà Lê Kim Anh,  Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Lan Hường (Phòng ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt và Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

THỨ NĂM, 05.4.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 -10h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban chỉ đạo đổi mới công tác thực hành, thực tập nghiệp vụ và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 666/QĐ-ĐHNN ngày 30/3/2018 của Hiệu trưởng: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, các ông, bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Huyền Trang (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Nguyễn Thị Thắng (BM.TLGD), Nguyễn Hoàng Giang (BT Đoàn TN Trường), Phạm Thị Hồng Vân (Chủ tịch Hội SV Trường).

 • 14h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng dự Hội nghị Giao ban ĐHQGHN Quý II/2018.

THỨ SÁU, 06.4.2018

 • 7h30 tại sân khấu Nhà A2: Tổ chức Ngày hội sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp (FIRE 3) năm 2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Phòng KHCN, các Khoa đào tạo ĐH chính quy: Ban chủ nhiệm Khoa, Trợ lý NCKH của Khoa, các giảng viên hướng dẫn KH sinh viên, giảng viên quan tâm, sinh viên toàn Trường và khách mời.

 • 8h00-12h00 tại Nhà khách ĐHQGHN, Hòa Lạc: Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, ông Phạm Văn Kim (Trưởng phòng Quản trị), ông Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc TT.PTNL).

 • 13h00 tại phòng 410, A1: Gặp mặt đại diện doanh nghiệp về tuyển dụng sinh viên.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng các Phòng: HCTH, Đào tạo, CT&CT HSSV, Hợp tác phát triển; Trưởng các khoa đào tạo ĐH chính quy.

 • 13h30 tại sân khấu Nhà A2: Lễ Khai mạc Ngày hội việc làm 2018 Trường Đại học Ngoại ngữ.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Ban tổ chức Ngày hội việc làm 2018, lãnh đạo các Khoa đào tạo ĐH chính quy, lãnh đạo các Phòng: CT&CTHSSV, Đào tạo, HCTH; Doanh nghiệp tuyển dụng, sinh viên các khóa QH2014, QH2015 và sinh viên quan tâm

 • 14h00 – 16h00 tại phòng 301, A1: Khảo sát công tác Quân sự, quốc phòng địa phương đợt I/2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long (Chính trị viên), ông Phạm Đình Lượng (Chỉ huy phó quân sự), ông Vũ Văn Hải (Chính trị viên phó), bà Dương Quỳnh Hoa (Trưởng Phòng TCCB).

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng ĐT (đầu mối) phối hợp với Khoa SĐH, P.TCCB, P.QT, TT.ĐBCL thực hiện công văn số 992/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/3/2018 về việc báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng trước kỳ tuyển sinh TS, Ths, ĐH năm 2018, hạn nộp báo cáo trước ngày 04/4/2018; Phối hợp với P.CT&CTHSSV, CNTT-TTHL thực hiện công văn số 995/TB-ĐHQGHN ngày 26/3/2018 về việc triển khai chương trình VNU OPEN DAY 2018, hạn thành lập Tổ công tác xây dựng và tổ chức chương trình, lên kịch bản, báo cáo Phó Giám đốc trước ngày 08/4/2018.
 2. Khoa ĐT&BDNN thực hiện công văn số 991/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/3/2018 về báo cáo hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài năm 2017, thời hạn hoàn thành báo cáo trên hệ thống ngày 05/4/2018.
 1. Từ ngày 02/4-10/4/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.