TUẦN 33, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 33, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

THỨ HAI, 25/03/2019  
8:30 – 9:30, tại Nhà tập đa năng ĐHNN Hiệu trưởng dự khai mạc Ngày hội ULIS-Japan Day.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Toàn thể cán bộ giáo viên và sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tuyển sinh đại học 2019.Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, P.CT&CTHSSV, TT.CNTT; Ban truyền thông TSĐH 2019; Trưởng các đơn vị: Trường CNN, các khoa đào tạo chính quy, Khoa ĐT&BDNN và khách mời.
14:00 – 15:30, tại 301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Ban Đào tạo, Ban KHTC, Ban QL các dự án về nhiệm vụ thuộc ĐA NNQG năm 2018-2019.Thành phần tham dự: Trưởng phòng KHTC; Lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN.
16:00 – 17:00, tại P.201, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Tư vấn TLHĐ.Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.CT&CTHSSV; Bộ môn TL-GD; các cán bộ Trung tâm tư vấn TLHĐ.
16:00, tại HT Sunwah PHT. Lâm Quang Đông dự lễ ra mắt Khoa Công nghệ Nông nghiệp – ĐH Công nghệ.
THỨ BA, 26/03/2019  
7:00 – 12:00, Tại HT Nguyễn Văn Đạo PHT. Lâm Quang Đông dự ngày hội sinh viên sáng tạo – nghiên cứu – khởi nghiệp FIRE 4 năm học 2018-2019.

Thành phần tham dự: Đại diện ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn trực thuộc, phụ trách nghiên cứu khoa học công nghệ;  Các giảng viên: chủ trì tiểu ban, hướng dẫn sinh viên; Sinh viên toàn trường và khách mời.

14:30 – 17:00, tại P.101, A3 PHT. Lâm Quang Đông họp xây dựng CTĐT tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản liên kết với ĐH Tokyo, Nhật Bản.

Thành phần tham dự: các thành viên nhóm xây dựng có tên trong QĐ số 266/QĐ, ngày 09 tháng 01 năm 2019.

 

 

15:30 – 17:00, tại P.509, A1 Hiệu trưởng dự khai giảng lớp tiếng Lào dành cho VC, NLĐ Trường.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng TCCB; Trưởng BM NN&VH ĐNA; Các giảng viên tiếng Lào; VC, NLĐ có tên trong QĐ số 718/QĐ-ĐHNN ngày 22/3/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 27/03/2019  
8:00 – 9:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp với đoàn kiểm tra công tác vệ sinh trường học.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P. Quản trị; Đại diện TT.Y tế dự phòng Hà Nội; Đại diện TT.Y tế dự phòng quận Cầu Giấy; Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

8:00, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNN -ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy.

8:30 – 10:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

14:00 -15:30, tại P.101, A3 PHT. Lâm Quang Đông họp chuẩn bị  “Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS) năm 2019.

Thành phần tham dự: Đại diện khoa SĐH và thành viên Ban tổ chức theo quyết định số 2624/QĐ-ĐHNN ngày 13/12/2018.

THỨ NĂM, 28/03/2019  
8:30, tại P.101, A3 PHT. Lâm Quang Đông dự lễ khai giảng khóa 2 (QH.2018) chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh VN-Đức (giữa trường ĐHNN – ĐH Leipzig).

Thành phần tham dự: Đại diện khoa SĐH; Trưởng các đơn vị trong Trường và khách mời.

9:00 – 11:00, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát triển khai dự án nhà ở chung cư cao tầng B4.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng (P.QT); Lãnh đạo Tổng công ty 319-BQP.

14:30 – 16:00, Tại HT, Tầng 2 Sunwah PHT. Nguyễn Xuân Long dự lễ bế giảng lớp Thạc sĩ Liên kết quốc tế Khóa 26.

Thành phần tham dự: Đại diện khoa SĐH; Trưởng các đơn vị trong trường và khách mời.

16:00 – 17:00, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với TV CĐ Trường.

Thành phần tham dự: TV CĐ Trường và khách mời.

 

 

THỨ SÁU, 29/03/2019  
8:00 – 9:30, tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Tổ chức Cán bộ.
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với phòng Thanh tra và Pháp chế.
THỨ BẢY, 30/03/2019  
9:00 – 9:30, tại Khu Liên hợp thể thao PHT. Nguyễn Xuân Long dự lễ khai mạc Triển lãm giáo dục Đài Loan 2019.

Thành phần tham dự: Trưởng đại diện Văn phòng KT-VH Đài Bắc tại Hà Nội, Tổng thư ký ủy ban công tác Đài Loan Nguyễn Tiến Hồng, đại diện lãnh đạo P.HTPT, Khoa NNVH Trung Quốc, đại diện 29 Trường đại học Đài Loan, khách mời và học sinh sinh viên quan tâm.

CHỦ NHẬT, 31/03/2019  
9:00 – 10:00, tại Studio Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tư vấn tuyển sinh trực tuyến.

Thành phần tham dự: Thường trực Ban truyền thông TSĐH 2019; Các trưởng khoa đào tạo ĐHCQ; Trưởng khoa ĐT&BDNN.

14:00, tại HT Vũ Đình Liên Hiệu trưởng dự gặp mặt giáo viên và học sinh lớp 9 thuộc 3 trường THCS: Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu và Trung Hòa trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Quận Cầu Giấy.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo CT hợp tác với Quận Cầu Giấy; Các giảng viên và sinh viên được mời.