TUẦN 32, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 32, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

THỨ HAI, 18/03/2019  
8:00 – 8:30, tại P. 203, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị Ban TVĐU – Tập thể lãnh đạo ĐHQGHN.
8:30 – 9:30, tại P.203, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng; Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần 1.Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN)
9h45 – 10:15, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy – PHT Ngô Minh Thủy, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long  tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN.Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (ĐUV Đảng ủy ĐHQGHN); GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch HĐ KHĐT); GS. Hoàng Văn Vân, GS. Nguyễn Quang (TT. NCDGNN&QTH).
10:45 – 11:00, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy – PHT Ngô Minh Thủy, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long  tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ ĐHQGHN lấy ý kiến để làm quy trình bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ. ĐHQGHN theo thông báo của VNU.Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (ĐUV Đảng ủy ĐHQGHN)
9:00 – 11:00, tại 410, A1 Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy đón tiếp Đại sứ UAE và dự Lễ khai trương thư viện Sheikh Zayed.Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Phòng: Hợp tác và Phát triển, Đào tạo, CT&CTHSSV, Hành chính Tổng hợp, toàn thể cán bộ Bộ môn NN&VH Ả Rập.
11:00 – 11:15, tại P.203, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần 2.Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (ĐUV Đảng ủy ĐHQGHN)
11:15 – 11:30, tại P.203, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng tham dự Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHQGHN lần 3.
11:00 – 12:00, tại TT.CNTT-TT&HL, C5 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL.
14:00 – 15:30, tại P. 301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc cải tạo CSVC và mua sắm trang thiết bị năm 2019 trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHTC; Phòng Quản trị; ông Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc tổ chức thi thử (đợt 3) vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Các ông/ bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); Dương Quỳnh Hoa (P.TTCB); Phạm Văn Kim (P.QT);  Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT); Hoa Ngọc Sơn (K. ĐT&BDNN); Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL); Đại diện BGH Trường THPT CNN.

16:00 – 17:00, tại 410,  A1 Hiệu trưởng làm việc với Tiểu ban chuyên môn về việc khảo sát  năng lực tiếng Anh cho chuyên viên và tương đương năm 2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.TCCB, Tiểu ban sát hạch nhóm năng lực tiếng Anh giao tiếp theo Quyết định của Hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Trung tâm Khảo thí).

THỨ BA, 19/03/2019  
8:00, tại HT Vũ Đình Liên Hiệu trưởng tham dự tổ chức sát hạch CV và tương đương năm 2019 (nhóm năng lực Hiểu biết về Trường)

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.TCCB, Hội đồng cố vấn sát hạch theo QĐ của Hiệu trưởng và toàn thể chuyên viên và tương đương.

9:00, tại HT Vũ Đình Liên Hiệu trưởng tham dự tổ chức sát hạch CV và tương đương năm 2019 (nhóm năng lực Tin học văn phòng)

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.TCCB, Tiểu ban kỹ thuật sát hạch nhóm năng lực Tin học văn phòng theo QĐ của Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị có người tham gia sát hạch và toàn thể chuyên viên và tương đương.

14:00 – 15:30, tại P. 301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí về việc chuẩn bị cho kỳ thi ĐGNL ngày 21-22/3/2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Khảo thí, phòng Quản trị, TT. CNTT-TT&HL và các cán bộ được mời.

THỨ TƯ, 20/03/2019  
8:30, tại P.207, B2 Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy tham dự buổi sinh hoạt chi bộ Khoa Sư phạm Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Hà Lê Kim Anh, Dương Quỳnh Hoa (Ủy viên BTVĐU);  Vũ Văn Hải, Phạm Văn Kim (ĐUV) và toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Sư phạm Tiếng Anh.

13:30 – 17:00, tại Học viện CSND PHT. Lâm Quang Đông dự khai giảng lớp “Kinh nghiệm viết bài báo đăng tạp chí quốc tế”.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng Đào tạo.

14:00, tại Phòng GS tầng 5, B2 Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy tham dự buổi sinh hoạt chi bộ Khoa Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Hà Lê Kim Anh (Ủy viên BTVĐU), Phạm Văn Kim (ĐUV) và toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Tiếng Anh.

14:00 -15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng họp về việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án NNQG năm 2019 tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT và BDNN, Trưởng Phòng KHTC.

THỨ NĂM, 21/03/2019  
8:00, tại P.201, P.208, P.301, P.406, P.410, A1. Hiệu trưởng tham dự tổ chức sát hạch CV và tương đương năm 2019 (nhóm năng lực tiếng Anh giao tiếp).

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P. TCCB, Tiểu ban sát hạch nhóm năng lực tiếng Anh giao tiếp theo QĐ của Hiệu trưởng và toàn thể chuyên viên và tương đương (theo thời gian ghi trên phiếu đã bốc thăm).

14:00 – 15:30, tại P. 301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Lâm Quang Đông họp chuẩn bị cho Tọa đàm về định hướng KHCN của trường ĐHNN – ĐHQGHN, giai đoạn 2019-2025.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHCN, Khoa SĐH, Trung tâm NCGDNN-NN&QTH; GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch HĐ KH&ĐT); PGS. Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐ TV&HTPT); Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT. Khảo thí); Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA).

THỨ SÁU, 22/03/2019  
9:00 – 10:30, tại 301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Đoàn công tác của Cục Quản lý chất lượng giáo dục – Bộ GD&ĐT.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng KHTC; Giám đốc các Trung tâm: Khảo thí, Đảm bảo chất lượng; Trưởng Khoa ĐT&BDNN.

15:00 – 16:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng dự lễ trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên CTĐT CLC QH.2018.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng KH-TC, TT.CNTT-TT&HL; Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc; Đoàn TN, Hội SV và các sinh viên nhận học bổng.

THỨ BẢY, 23/03/2019  
 
CHỦ NHẬT, 24/03/2019  
8:30, tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ khai giảng chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh VB2 hệ VLVH.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo khoa ĐT&BDNN; ông Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN); Đại diện TT.GDTX tỉnh Vĩnh Phúc và 90 tân sinh viên.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. KHCN thực hiện công văn số 598/ĐHQGHN-KHCN ngày 06/3/2019 về đề xuất nhiệm vụ KHCN Cấp ĐHQGHN năm 2020, hạn nộp đề xuất trước ngày 20/3/2019.
  2. KHCN thực hiện công văn số 630/ĐHQGHN-KHCN ngày 08/3/2019 về đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai năm 2020, hạn nộp đề xuất trước ngày 22/3/2019.
  3. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 600/ĐHQGHN-ĐT ngày 06/3/2019 về thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Soka, Nhật bản, thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 23/3/2019.
  4. KHCN thực hiện công văn số 564/ĐHQGHN-KHCN ngày 28/2/2019 về tổng hợp nhu cầu KHCN, hạn nộp đề xuất trước ngày 25/3/2019.
  5. Khoa ĐT&BDNN(đầu mối) phối hợp với P.ĐT thực hiện công văn số 620/ĐHQGHN-ĐT ngày 08/3/2019 về báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018, hạn nộp báo cáo trước ngày 25/3/2019.
  6. Từ 9:00 – 12:00, ngày 20/3/2019 tại Khu nhà C1, C2, B2, B3, Sunwah, Công ty Điện lực Cầu Giấy sẽ tạm ngững cấp điện để thay thế hệ thống biến dòng điện.
  7. Ngày 23, 24/3/2019, tại các giảng đường A2, B2, C1 tổ chức kỳ thi ĐGNL Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
  8. Ngày 24/3/2019 tổ chức kỳ thi thử đợt 3 vào lớp 10 trường THPT CNN.
  9. Từ ngày 20/3/2019 đến 22/3/2019, PHT. Nguyễn Xuân Long học lớp cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện CTQG Hồ Chí Minh.