TUẦN 31, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 31, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020

THỨ HAI, 27/01/2020

 

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

THỨ BA, 28/01/2020

 

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

THỨ TƯ, 29/01/2020

 

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

THỨ NĂM, 30/01/2020

 

9h00 – 9h30 tại P.410, A1

Ban Giám hiệu tiếp đoàn Lãnh đạo ĐHQGHN chúc Tết Nhà trường.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

9:30 – 10:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự Hội nghị cán bộ cốt cán đầu xuân Canh Tý 2020.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hợp tác và Phát triển, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường.

10:00-11:00, tại HT VĐL

Ban Giám hiệu dự Gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 cán bộ khối Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc, Khoa Sau đại học và Khoa ĐT&BDNN.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Công đoàn Trường; Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại các Phòng, các Trung tâm, các Bộ môn trực thuộc Trường, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN. Trân trọng kính mời Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT, Chủ tịch HĐ Tư vấn HT và PT, đại diện lãnh đạo các Khoa đào tạo, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS Ngoại ngữ tham dự.

THỨ SÁU, 31/01/2020