TUẦN 30, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 30, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 17/01/2022 
8:00 – 9:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ sơ kết học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Ban tổ chức chương trình, Ban Giám hiệu và toàn thể giáo viên, học sinh Trường THPT CNN.
9:00 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp rà soát tiến độ triển khai các hạng mục công việc: (i) điều chỉnh CTĐT; (ii) xây dựng báo cáo TĐG kiểm định chất lượng các CTĐT và trường THPT CNN; (iii) xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật các CTĐT. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.KHTC, TT.ĐBCL, Trường THPT CNN.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về lịch thi tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, TT. Khảo thí, Trường THPT CNN, Trường THCS NN, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL, P.QT.
16:00 – 17:00, tại Trường THCS – THPT Hà ThànhPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Trường THCS – THPT Hà Thành. Thành phần tham dự: đại diện BGH các trường: THCS Ngoại ngữ, THPT Chuyên Ngoại ngữ; các ông/bà: Phạm Đình Lượng, Phạm Thu Hiền (P.CT&CTHSSV).
THỨ BA, 18/01/2022 
8:00 – 9:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng làm việc về công tác bồi dưỡng chuyên môn và tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
8:30, trực tuyếnPHT. Lâm Quang Đông họp về công tác chuẩn bị cho kiểm định chất lượng AUN đợt 2. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL.
10:00 – 11:00, tại 301, A1PHT. Lâm Quang Đông dự họp Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL.
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp Bộ phận truyền thông, Trường Đại học Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Hoàng Thị Mai Phương (BM NN&VH Ả-rập).
14:30 – 16:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh viên và kế hoạch giảng dạy các học phần ngoại ngữ (học kì 2, năm học 2021-2022) tại các đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQGHN. Thành phần tham dự: theo Công văn số 39/ĐHNN-ĐT ngày 14/01/2022 của Hiệu trưởng.
16:00 – 17:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh viên và kế hoạch giảng dạy các học phần ngoại ngữ (học kì 2, năm học 2021-2022) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT, Trưởng Bộ môn ngoại ngữ 2 các đơn vị đào tạo trong toàn Trường, bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TTKT).
THỨ TƯ, 19/01/2022 
8:30 – 10:00, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 844 (Bộ KHCN). Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN) và nhóm nghiên cứu.
9:00 – 9:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingHiệu trưởng dự Lễ ký kết MOU giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo về việc thành lập Bàn trao đổi thông tin. Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản; các ông/bà: Thẩm Thúy Hồng (Khoa NN&VH Nhật Bản), Đỗ Minh Hoàng (P. HTPT).
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ban chỉ đạo UNC2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).
14:00 – 16:00, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
THỨ NĂM, 20/01/2022 
8:30, trực tuyếnHiệu trưởng dự Hội đồng thẩm định Chương trình tự học trực tuyến về nói tiếng Anh cho người Việt.
10:00 – 12:00, tại Hạ Long, Quảng Ninh.PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ bế giảng Lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ (Bộ Công an). Thành phần tham dự: lãnh đạo BM.NN&VH ĐNA, ông Nguyễn Lân Trung (HĐTVHT&PT) và các giảng viên tiếng Lào tham gia giảng dạy.
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc rà soát công tác viết báo cáo tự đánh giá Trường THPT CNN. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Trung tâm ĐBCL; Ban Giám hiệu, các trưởng nhóm và thư ký tham gia viết báo cáo tự đánh giá Trường THPT CNN.
20:00 – 21:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi hướng dẫn quy trình bảo vệ khoá luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khoá QH2018.F1. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia hướng dẫn và sinh viên khoá QH2018.F1 đăng ký làm KLTN (bắt buộc).
THỨ SÁU, 21/01/2022 
8:00 – 9:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm chuyên gia chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN), Dương Anh Chiến (K.SPTA), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT).
THỨ BẢY, 22/01/2022 
14:00 – 16:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm chuyên đề “Đào tạo biên phiên dịch trên thế giới và những gợi ý cho Việt Nam”. Thànhphần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN, các giảng viên, cán bộ và sinh viên quan tâm.
CHỦ NHẬT, 23/01/2022