TUẦN 29, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 29, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 10/01/2022 
8:00 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, P.410, A1Ban Giám hiệu họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Thành phần tham dự: thành viên BTC Hội nghị theo quyết định của Hiệu trưởng; các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT).
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Ngày hội thông tin và kết nối “Cuộc thi Social Business Creation” do Trường Đại học HEC Montréal Canada tổ chức. Thành phần tham dự: cán bộ VP FIRE và các giảng viên quan tâm.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp Ban chỉ đạo Chương trình Ba Vì. Thành phần tham dự: thành viên Ban chỉ đạo theo quyết định của Hiệu trưởng.
15:30 – 17:00, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc điều chỉnh định dạng đề thi tuyển sinh SĐH. Thành phần tham dự: các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (TTKT) và Trưởng các khoa đào tạo.
20:00 – 21:00, Zoom Meeting  PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ bế giảng khoá NVSP ngoại ngữ cho sinh viên các ngành Ngôn ngữ nước ngoài (khóa 2). Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể giảng viên Bộ môn Tâm lý Giáo dục, lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.ĐT, các giảng viên K.SPTA tham gia giảng dạy và các sinh viên lớp NVSP khoá 02.
THỨ BA, 11/01/2022 
8:00 – 9:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Thường trực Ban Truyền thông tuyển sinh đại học năm 2022. Thành phần tham dự: Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHNN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng và khách mời.
9:30 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2022. Thành phần tham dự: Thường trực Ban Truyền thông tuyển sinh đại học năm 2022; các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Phạm Đình Lượng (P.CT&CTHSSV), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Phú Chiến (Trường THPT CNN), Nguyễn Thị Huyền Trang (Trường THCS NN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Hoàng Thị Mai Phương (CLB ULIS-TV), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).
14:00 – 16:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc hợp tác của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN (Bộ KHCN). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT) và cán bộ VP FIRE.
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Phát triển nguồn lực. Thành phần tham dự: lãnh đạo và cán bộ TT.PTNL.
THỨ TƯ, 12/01/2022 
8:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingBan Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết năm 2021. Thành phần tham dự: thành viên theo Giấy triệu tập và Giấy mời của Hiệu trưởng.
13:30 – 17:00, Zoom MeetingPHT. Lâm Quang Đông dự Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 2/2021 (buổi 1). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hòa (HĐ KH&ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Đỗ Hoàng Ngân, Vũ Thị Kim Ngân (P.KHCN), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA).
14:00, tại Nhà C1TBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ ĐHQGHN.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc mở ngành đào tạo mới bậc đại học: “Văn hoá và Truyền thông xuyên quốc gia”. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT, lãnh đạo K.NN&VH CNNTA.
THỨ NĂM, 13/01/2022 
8:30 – 11:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng dự Hội đồng kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển vào viên chức nhà nước năm 2021. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch theo quyết định của Hiệu trưởng và các ứng viên dự tuyển vào viên chức nhà nước năm 2021.
13:30 – 17:00, Zoom MeetingPHT. Lâm Quang Đông dự Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 2/2021 (buổi 2). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hòa (HĐ KH&ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Đỗ Hoàng Ngân, Vũ Thị Kim Ngân (P.KHCN), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA).
14:00, tại P.203, ĐHQGHNHiệu trưởng dự phiên họp Hội đồng ĐHQGHN.
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường THCS Hà Thành về công tác thực tập cho sinh viên Trường ĐHNN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV, đại diện BGH và cán bộ Trường THCS Hà Thành.
THỨ SÁU, 14/01/2022 
Cả ngày, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo học tập cùng cộng đồng do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) tổ chức. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT, các giảng viên đăng ký giảng dạy theo mô hình học tập cùng cộng đồng và các giảng viên quan tâm.
8:30, trực tuyếnBan Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Chủ tịch HĐ KHĐT, Chủ tịch HĐ TV HTPT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các đơn vị.
8:40 – 17:00, tại HT Tầng 1, Tòa nhà ULIS – Sunwah và Zoom MeetingHiệu trưởng tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á” (Dự án ULIS AKS Core tổ chức).  Thành phần tham dự: Ban giám đốc và thành viên dự án AKS, cán bộ sinh viên đăng ký tham dự hội thảo.
10:00 –11:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Quản trị. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
THỨ BẢY, 15/01/2022 
CHỦ NHẬT, 16/01/2022 
9:00, Zoom MeetingBan Giám hiệu dự Tọa đàm “Con người với kinh tế đương đại” Thành phần tham dự: đại biểu đã đăng ký.