TUẦN 30, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 30, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

THỨ HAI, 18/01/2021

 

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị đón Tết Tân Sửu cho cán bộ, học sinh sinh viên.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Phạm Đình Lượng (P.QT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN); đại diện BCN Khoa NN&VH Trung Quốc, ông Phạm Ngọc Hàm, ông Phạm Văn Minh (Khoa NN&VH Trung Quốc); ông Nguyễn Lân Trung (HĐ TV HTPT).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai chương trình đại sứ ULIS 2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Lân Trung (HĐ TV HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư, Hoàng Thị Mai Phương, Phạm Minh Quang (ĐTN).

THỨ BA, 19/01/2021

 

9:00 – 11:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở GD&ĐT Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ ĐANNQG 2020.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT&BDNN.

15:00 – 17:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở GD&ĐT Phú Thọ về thực hiện nhiệm vụ ĐANNQG 2020

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT&BDNN.

THỨ TƯ, 20/01/2021

 

8:00 – 8:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

8:30 – 10:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự Hội nghị Đảng ủy.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CĐ Trường), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Vũ Hải Hà (K.SPTA), Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật Bản), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), và khách mời.

13:00 – 14:30, tại Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở GD&ĐT Hải Dương về thực hiện nhiệm vụ ĐANNQG 2020.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT&BDNN.

15:30 – 17:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Hải Phòng

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở GD&ĐT Hải Phòng về thực  hiện nhiệm vụ ĐANNQG 2020.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT&BDNN.

15:30 – 20:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự Tọa đàm về công tác tuyên giáo, chính trị tư tưởng trong đoàn viên công đoàn và học sinh sinh viên.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban tuyên giáo Đảng ủy; Thường vụ Đoàn thanh niên, Thường trực Hội Sinh viên; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.QT, P.KHTC, P.TCCB, TT.PTNL; lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV.

THỨ NĂM, 21/01/2021

 

8:00, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp thông qua Nhiệm vụ, Phương án quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án ĐTXD Trường ĐHNN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).

9:30 – 11:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở GD&ĐT Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ ĐANNQG 2020.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT&BDNN.

10:30 – 12:00, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát và triển khai các nhiệm vụ với nhóm giảng viên Biên phiên dịch liên khoa.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Phạm Văn Kim (P.QT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Cầm Tú Tài (P.KHCN), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Lê Hùng Tiến (TT.NCGDNN-NN&QTH), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN); đại diện Ban Chủ nhiệm các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc trường, Trưởng Bộ môn Dịch trực thuộc các khoa đào tạọ.

15:00 – 17:00, tại Homies A2

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự chương trình Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thành phần tham dự: đại diễn lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT&CTHSSV, Phòng ĐT, ĐTN-HSV; đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa đào tạo chính quy và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

16:00 – 17:00, tại P.406, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự mở thầu qua mạng, gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P. KHTC), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), đơn vị tư vấn và khách mời.

THỨ SÁU, 22/01/2021

 

8:30 – 10:00, tại P.406, A1

Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu môn học mới của nhóm tác giả Trung tâm Khảo thí.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trần Thị Thu Hiền (TT.KT), Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT); cán bộ tham dự theo Quyết định số 271/QĐ-ĐHNN ngày 13/01/2021 của Hiệu trưởng.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng làm việc về kế hoạch KHCN năm 2021 của Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN).

15:00 – 20:00, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự chương trình gặp mặt Mạng lưới cựu người học Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ban vận động thành lập ULIS ALUMNI (theo quyết định  số 2241/QĐ-ĐHNN ngày 04/12/2020 của Hiệu trưởng); Đại diện Ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn đào tạo; đại diện Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, P.TCCB, P.KHTC, P.HCTH, P.HTPT, P.KHCN, P.Q.Trị, ĐTN-HSV.

THỨ BẢY, 23/01/2021

 

8:00 – 17:00, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo “Mô hình học cùng cộng đồng (CEL/SL)” tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN); các cán bộ, giảng viên và giáo viên đã đăng ký tham dự.

CHỦ NHẬT, 24/1/2021

 

8:00 – 17:00, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Hội thảo “Mô hình học cùng cộng đồng (CEL/SL)” tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), các cán bộ, giảng viên và giáo viên đã đăng ký tham dự.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Thứ Hai, 18/01/2021:
  • 7:30 – 9:15, tại Trường THPT CNN: Lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2020-2021 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (khối 11 và khối 12). Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và phụ huynh học sinh.
  • 8:00 – 9:30, tại HT Vũ Đình Liên: Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 Trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Ngoại ngữ và phụ huynh học sinh.
  • 13:00 – 14:45, tại Trường THPT CNN: Lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2020-2021 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (khối 10). Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và phụ huynh học sinh.
  1. Thứ Tư, 20/01/2021:
  • 8:00 – 12:00, tại HT Vũ Đình Liên: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân công sở. Thành phần tham dự: Toàn thể chuyên viên Phòng HCTH, Phòng HTPT; viên chức, người lao động là cán bộ phụ trách công tác hợp tác phát triển của các đơn vị.